This page contains a Flash digital edition of a book.
Greenwall Compact langs A28


In februari 2015 is aan de rijksweg A28 een meer dan 500 meter lang Greenwall Compact geluidsscherm geplaatst. Achter het scherm verrijst de komende tijd het gebied Groene Dijk: een nieuwe wijk met woon-werk kavels, de nieuwe brandweerkazerne en verschillen- de sportcomplexen.


D


e gemeente Assen wilde een duurzaam geluids- scherm dat goed aansloot bij het landschap in de gemeente. Dat de keuze op Greenwall is gevallen


vindt directeur Erik Muggen niet vreemd. “Vanwege de duur- zaamheid, geluidsabsorptie en ontwerp is dit scherm de keu- ze van menig opdrachtgever. Greenwall is een uniek concept om effi ciënt en effectief een natuurlijke geluidsscherm te cre- eren.”


Cradle-to-cradle


Speciaal voor gemeentelijke en provinciale overheden, pro- jectontwikkelaars en aannemers heeft Greenwall een duur- zaam geluidsscherm ontwikkeld. De groene geluidsschermen worden vanuit het cradle-to-cradle principe geproduceerd, alle materialen kunnen hergebruikt worden. Muggen: “De sys- temen zijn niet alleen mooi om te zien, maar hebben ook een gunstige invloed op de kwaliteit van de omgeving. Groene ge- luidsschermen hebben een positief effect op de volksgezond- heid. Naast dat ze geluidwerend zijn, vangen ze ook uitste- kend fi jnstof af en zetten de planten langs het scherm CO2 om in zuurstof.” Hierdoor en door de groene en natuurlijke uitstraling hebben de schermen een groot draagvlak bij om- wonenden.”


Massieve vulling Muggen vertelt dat het scherm behoorlijk snel opgaat in de natuurlijke omgeving en dat het lang meegaat. “Ook na de- cennia ziet het er nog robuust uit en is het technisch nog even perfect.” De prefab Greenwall-elementen zijn getest op hun


geluidswerende eigenschappen door akoestisch laboratori- um Peutz en hebben hoge isolatie- en absorptiewaarden. “Die isolatiewaarde bereiken we door massieve vulling. Bovendien heeft de Greenwall een zachte bekleding van het kokosdoek, wat samen met de beplanting het geluid absorbeert in plaats van het te refelecteren. Dit in tegenstelling tot veel andere ge- luidsschermen die het geluid weerkaatsen, wat een lage ab- sorptiewaarde betekent.”


Drie etmalen


In samenwerking met aannemers KWS Infra en Holland- scherm is de bouw van het 535 m lange scherm langs de A28 in slechts één weekend gerealiseerd. Er is drie etmalen aan- eengesloten doorgewerkt om de verkeershinder tot een mini- mum te beperken.


Zowel de gemeente als Greenwall is zeer goed te spreken over het uiterlijk van de schermen. Natuurlijk is het scherm er om te voorkomen dat de bewoners geluidhinder ondervinden. Echter ook door de natuurlijke vormgeving heeft het scherm een meerwaarde: het is niet alleen functioneel in de zin dat het verkeerslawaai weert, het ziet er ook nog eens mooi uit. “En dat wordt er, wanneer beide zijden volledige begroeid zijn, al- leen maar beter op”, aldus Muggen.Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kan de gemeente Assen beginnen met de uitgif- te van de bouwkavels aan de Groene Dijk te Assen.


Meer informatie: www.greenwall.nl Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48