This page contains a Flash digital edition of a book.
Funderingsloos of energie-opwekkend


Innovatie geluidsschermen Funderingsloos


Hoge bouw- en aanschafkosten en geluidsoverlast bij plaatsing. Het zijn de twee meest ge- hoorde nadelen van het plaatsen van geluidsschermen. Ipv Delft, Holland Scherm en Pieters Bouwtechniek sloegen de handen ineen om met betaalbare alternatieven te komen voor het traditionele scherm. Het resultaat: een funderingsloos geluidsscherm en een energie-opwek- kend geluidsscherm. Beide schermen onderscheiden zich door eenvoud en een betrekkelijk lage kostprijs.


Tekst: Ir Christa van den Berg H


et geluidsscherm met zon- nepanelen bestaat geheel uit standaardelementen: stalen staanders, een betonnen plint en gla- zen panelen. Daar bovenop bevindt zich een bescheiden frame met zonnepane- len. Eenvoudiger kan eigenlijk niet, stelt Ronald Rozemeijer, infraspecialist van Ipv Delft. “En daarmee sluit het scherm goed aan op deze tijd die vraagt om eenvoudige en logische oplossingen die Nederland duurzamer maken. Honderd meter scherm voorziet jaarlijks vier huis- houdens volledig van schone energie.”


Opbouw Het gebruik van standaardelementen garandeert volgens hem een relatief lage aanschafprijs. Voor de afmetingen betekent het dat de staanders een hart- op-hart afstand van 6 meter hebben, in Nederland inmiddels de standaard voor geluidsschermen. In de basisuitvoering heeft het scherm daartussen glazen pa- nelen van 6 bij 1 meter. Naar wens zijn ook betonnen of aluminium cassettes toe te passen.


Het onderste paneel is van beton, om het noodzakelijke onderhoud te beper-


36 Nr.5 - 2015 OTAR


ken. Rozemeijer: “Een glazen paneel is bijvoorbeeld veel gevoeliger voor scha- de door grasmaaiers. Bovendien zorgt de betonnen plint voor een naadloze aansluiting op het maaiveld, wat be- langrijk is met het oog op de geluidswe- rende functie.”


Het geheel staat onder een hoek van 10 graden voor een goede geluidswering en een open beeld. Bovenop dit scherm komen modulaire frames van 6 meter lang, waarop de zonnepanelen onder een hoek van 30 graden zijn bevestigd. Dit frame fungeert behalve als dragen- de constructie ook als kabelgoot, zodat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48