This page contains a Flash digital edition of a book.
“Hoe dan ook hebben we een primeur als deze dienst een- maal draait. In september testen de marktpartijen met een se- lect groepje direct betrokkenen, maar in oktober is de security van het systeem afdoende beveiligd en rollen de marktpar- tijen de dienst uit. Dan zou het ons als eerste gelukt zijn om een goed beveiligde coöperatieve dienst op de openbare weg te implementeren. Dat zou in ons vakgebied ITS een primeur zijn!”


Vooruitblik Het Spookfi les A58-project heeft een looptijd tot eind 2016. In die tijd zal de groep gebruikers worden uitgebreid en zullen marktpartijen uitgedaagd worden nieuwe coöperatieve dien- sten voor het systeem te ontwikkelen. Hendrix tot slot: “Met de kennis en ervaring die de marktpartijen opdoen, gaan we natuurlijk de boer op. Het concept voor de A58 sluit goed aan op inspanningen op nationaal niveau om tot een architectuur voor coöperatieve technologie te komen. Er zijn plannen om medio 2016 andere diensten gebaseerd op dezelfde techniek, architectuur en afspraken uit te rollen in heel Nederland, zo- wel op snelwegen als binnen steden. Het vormt bovendien onderdeel van coöperatieve ITS-corridor die van Nederland, via Duitsland naar Oostenrijk loopt. Zo zijn er ook Europees kansen: het systeem is open en de marktpartijen houden zich aan Europese standaards, dus we kunnen over de grens gaan ‘lobbyen’. Zo versnellen we de ontwikkelingen niet alleen, maar behouden we ook onze leidende ITS-positie, wat ook voor de BV Nederland goed is.”


RWS Rijkswaterstaat speelt een grote rol in de ontwikkeling van Talking Traffic. Kai Feldkamp, directeur verkeersmanagement hierover: “Rijkswaterstaat zorgt als wegbeheerder van de A58 voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Coöperatieve systemen zullen van invloed zijn op de manier waarop we die rol invullen. Nu informeren we via systemen boven en langs de kant van de weg. Nieuwe systemen in de auto die samenwerken met systemen van de wegbeheerders zullen delen van die activiteiten overnemen. Er kunnen nieuwe diensten ontstaan die private partijen aan weggebruikers aanbieden. Deze diensten gaan verder dan de verkeersinformatie- en navigatiediensten die we nu al kennen. Recent zijn zulke nieuwe diensten ontstaan op gebieden als reistijdadvies, file- waarschuwing, parkeerverwijzing.


In het project Spookfiles A58 heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met private partijen infrastructuur aangepast en aangelegd om communicatie tussen wegkantsystemen en voertuigen mogelijk te maken. Marktpartijen bieden op deze communicatie-infrastructuur hun dienst aan. Het project heeft veel aandacht voor aspecten als veiligheid (mede in relatie tot gedrag van weggebruikers bij adviezen in de auto), privacy en security. Naast evaluatie van de verkeerskundige en technische haalbaarheid zijn deze aspecten voor verdere groei in het gebruik van coöperatieve syste- men van groot belang. Zo zorgen we voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid en bevorderen innovatie door het bedrijfsleven door actief ons infrastructuur en kennis te delen.”


16


Nr.5 - 2015 OTAR


Foto: Berry de Jong


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48