This page contains a Flash digital edition of a book.
Animatie: Hoe werkt de spookfile-app.


E


en coöperatief voertuig-wegkantsysteem biedt mo- gelijkheden voor compleet nieuwe diensten die het verkeersbeeld blijvend zullen veranderen, stellen ver- keerskundigen. Er lopen al heel wat communicatielijntjes van en naar het voertuig op de weg. Via navigatiesystemen, boordcomputers of smartphones ontvangen weggebruikers bijvoorbeeld automatisch informatie over files en omleidingen, zodat ze goed geïnformeerd op weg gaan. De communicatie binnen een coöperatief voertuig-wegkantsysteem gaat echter veel verder, legt Bram Hendrix uit. Hij is adviseur Smart Mo- bility van Provincie Noord-Brabant en uit dien hoofde betrok- ken bij een aantal innovatieve mobiliteitsprojecten in de regio. “Behalve de al gebruikelijke langeafstandscommunicatie met de service- of telecomprovider is er in een coöperatief sys- teem ook het contact met de omgeving. We spreken om die reden ook wel van talking traffic: je voertuig praat als het ware met andere voertuigen en met de verkeerssystemen langs de weg, in een straal van een paar honderd meter.”


Om het hoekje kijken


Juist die combinatie van lange- en middellangeafstands-com- municatie biedt interessante mogelijkheden. Hendrix: “Het be- reik tot een paar honderd meter was tot nu toe een blinde vlek. Als we dat met een coöperatief systeem gedekt krijgen, kun je als weggebruiker écht anticiperen op wat er voor je ge- beurt.” Als voorbeeld noemt hij de situatie van een auto die net voorbij een bocht met pech stilvalt. Als achteropkomend verkeer zou je daardoor normaalgesproken verrast worden en je zou hooguit op het laatste moment kunnen reageren. Met de middellangeafstandscommunicatie kijk je echter ‘om het hoekje’.


CAN-bus


“En er kan nog veel meer informatie gedeeld worden dan al- leen de locatie van medeweggebruikers. Elke moderne auto beschikt over een CAN-bus die de informatiestromen binnen een voertuig verwerkt: het signaal om de ruitenwissers aan of uit te zetten, om te remmen, versnellen, lichten aan te zetten, om het ABS-systeem of ESP-systeem in werking te stellen – noem maar op. Stel je voor dat je dat soort informatie zou de- len met je omgeving! Als het lokaal glad is en je ABS of ESP slaat aan, kan er direct een waarschuwing naar het achterop- komende verkeer.”


Informatie delen Zo’n zelfde uitwisseling is mogelijk tussen voertuigen en ver- keerssystemen. Een gemeente of provincie zou bijvoorbeeld zijn verkeersregelinstallaties coöperatief kunnen maken. Die delen dan groentijden, zodat het verkeer zijn snelheid daarop kan aanpassen. Omgekeerd ‘weten’ de verkeerslichten wat voor verkeer eraan komt. Bussen, hulpdiensten of zwaar bela- den vrachtauto’s kunnen extra groen krijgen om vertraging te voorkomen of om het (vervuilend) remmen en optrekken van zwaar verkeer te beperken.


Platooning


Gaat het in deze voorbeelden vooral om adviseren en waar- schuwen, in de toekomst zijn ook complexere toepassingen met geautomatiseerd rijden mogelijk. Een mooi scenario is dat van platooning, waarbij auto’s of vrachtauto’s dicht achter el- kaar rijden. Als het eerste voertuig remt of accelereert, wordt dat real-time doorgegeven aan de voertuigen erachter, die au- tomatisch meeremmen of -accelereren. Als je ook nog contact Nr.5 - 2015 OTAR


O Nr.5 - 2015TAR 13


Foto: Paul Voorham


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48