This page contains a Flash digital edition of a book.
wendig geheide stalen buispalen, getril- de stalen buispalen en geboorde stalen buispalen. Volker Staal & Fundering, net als Holland Scherm een dochter van VolkerWessels, heeft met een grote stel- ling de meest spectaculaire palen aan- gebracht. Geboorde buispalen met een diameter van 965 mm. Deze palen vor- men meteen de kolommen die de bal- ken moeten dragen waarop het geluids- scherm ‘in de lucht’ wordt gebouwd. Ter plaatsen van het langgerekte viaduct in de A20 over de Bergweg bouwt Holland Scherm het geluidsscherm op hoogte. Boven op de stalen palen worden be- tonnen ‘gaffels’ geplaatst die de 30 meter lange betonbalken dragen waar- op het geluidsscherm komt te staan. De gaffels worden geprefabriceerd door Westo, ook weer een VolkerWes- sels dochter. Ven Duijn: “Hiermee wordt voorkomen dat er in het werk, op hoog- te, een complexe betonconstructie hoeft te worden gemaakt.”


Rol hoofdaannemer Voor Holland Scherm was het, vooral in het begin van het project, wennen aan de rol van hoofdaannemer op het ge- bied van project- en procesmanage- ment. Uiteindelijk staat er nu een stevig projectteam en is kwaliteitsborging en procesmanagement een geïntegreerd onderdeel in de manier van werken. Er is door de projectteams van Holland Scherm en Rijkswaterstaat veel energie gestoken in samenwerking, dat heeft er in geresulteerd dat ook tegenslagen en onverwachte gebeurtenissen snel en daadkrachtig worden opgelost. Op de vraag aan Holland Scherm pro- jectleider Jan van Duijn waar hij het


meest trots op is antwoordt hij: “De mensen van Holland Scherm die hier soms al enkele jaren keihard aan heb- ben gewerkt om dit voor elkaar te krij- gen. Het is niet altijd makkelijk gegaan maar iedereen heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet. Met het hele team zijn we ervoor blijven gaan. Van werk-


voorbereider tot timmerman en van hoofduitvoerder tot geluidsschermmon- teur, we kunnen allemaal ontzettend trots zijn op wat we hier hebben ge- bouwd.”


Meer informatie: www.hollandscherm.nl.


Slimme Geluidsschermen Holland Scherm heeft de krachten gebun- deld met ipv Delft en Pieters Bouwtechniek voor de ontwikkeling van een standaard toepasbare integratie van geluidsscherm en opwekking van zonne-energie.


Dit scherm combineert geluidwering met ener- gieopwekking. Volgens Sander Lodder, direc- teur van Holland Scherm is het een duurzame oplossing zonder extra ruimtegebruik. “Elke 100 meter geluidsscherm voorziet 4 huishou- dens jaarlijks volledig van schone energie. De zonnepanelen staan onder een hoek van 30 graden, waarmee ze een optimaal rendement behalen, ongeacht de oriëntatie. Het scherm is opgebouwd uit standaard elementen, waardoor het kostenefficiënt is.”


Het geluidsscherm bestaat uit stalen staan- ders, geplaatst onder een hoek van 10 graden. Daartussen bevinden zich cassettes van 6 bij 1 meter. Standaard in glas, maar ook leverbaar in beton of aluminium. “De flauwe hoek waaron


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 41


der het scherm staat zorgt voor goede geluidsreflectie en geeft een open uitstraling. De zonnepanelen worden per zes op een 6 meter lang frame gefixeerd, dat als één module op de staanders is te monteren. Hierdoor zijn de zonnepanelen minder diefstalgevoelig.” Een dragende balk die tegelijkertijd als kabelgoot fungeert, ondersteunt het frame met zonnepa- nelen. Het geluidsscherm met zonnepanelen kan zowel gefundeerd worden op palen als op een fundering op staal. In dat laatste geval wordt de bevestiging van de cassettes aange- past, zodat deze kunnen meebewegen met eventuele zettingen.


Meer informatie: op pagina 37.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48