This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Een heel kwetsbaar systeem Je kunt misschien op snelwegen nog wel doorrijden, maar daarna loop je vaak vast. Veel regionale wegen, inclusief bruggen en viaducten zijn te smal, te oud, te gevaarlijk. En ook op het spoor en met de vaarverbindin- gen moet het dringend beter. Maar het Rijk is vaak de remmende factor. Daarom moet politiek Den Haag bijspringen met extra geld.


Onlangs maakte ik een ronde door de provincies. Een week op pad met onze Bouwbus. Onze leden en anderen buiten de Randstad bevestigen het beeld dat eigenlijk overal doorstroming en veiligheid onder druk staat. Vaak gaat het juist om de rijkswegen die regionaal zo belangrijk zijn. We zien dat alle provincies daar graag snel iets aan willen doen. Voor die versnelling hebben ze vaak ook budget. Maar vaak is het Rijk er- bij betrokken en dan wreken zich de grote bezuinigingen van de afgelo- pen jaren. Veel projecten werden vertraagd, uitgesteld, soms heel ver de toekomst in. De provincies betalen het gelag.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Daar maak ik me zorgen over, want het gaat om meer dan alleen econo- mische kracht. Minstens zo belangrijk zijn de leefbaarheid en vooral vei- ligheid in de regio’s. Op provinciale wegen gebeuren de meeste onge- lukken, met de meeste slachtoffers. Er liggen goede plannen klaar, we weten wat er moet gebeuren. Provincies doen ook al veel, maar kunnen bij een flink aantal projecten niet verder omdat het Rijk op de rem trapt. Zo kunnen soms zelfs de meest dringende knelpunten niet tijdig aange- pakt worden.


Het is dus logisch dat het kabinet dieper in de buidel moet tasten. Want het gaat altijd om aansluitingen op het nationale spoor-, vaar- of wegen- net. Het hoofdnet en het ‘onderliggende net’ moeten beide op orde zijn, ander krijg je geen doorstroming. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Nederland is niet af, dat is ook hier weer duidelijk. Laten we dus samen snel werk maken van al die zwakke schakels! Het systeem is heel kwetsbaar geworden. We zien het elke week meerdere keren: één on- geluk op een kritische plek, en een hele regio beleeft weer urenlang een verkeersinfarct. Dat moet veel beter kunnen.


Vrijwel iedereen is ervan doordrongen dat er op tal van plekken snel- ler aan de infra gebouwd en verbouwd worden. Anders loopt het onher- roepelijk vast, met alle gevolgen voor de veiligheid, werkgelegenheid en leefbaarheid voor al die miljoenen mensen die toevallig niet in de Rand- stad wonen.


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48