This page contains a Flash digital edition of a book.
Geluidsscherm als energiecentrale


Proefprojecten met zonnecellen moeten leiden tot doorbraak


Nederland telt 1250 kilometer geluidsscherm. Jaarlijks komen daar vele kilometers bij. Al die loze ruimte langs wegen en spoorlijnen biedt interessante mogelijkheden voor de op- wekking van duurzame stroom door zonnecellen. Nieuwe proefprojecten moeten leiden tot een doorbraak.


Tekst: Richard Mooyman


bestaan allerlei soorten geluidsschermen van materialen zo- als beton, glas, hout, kunststof en aluminium, en combinaties ervan. Jaarlijks gaat er 50 tot 100 miljoen euro om in de aan- leg van nieuwe geluidsschermen, zo becijfert Bouwend Ne- derland.


W 32


Uitgelezen kans Nadat al werd geëxperimenteerd met geluidsschermen die luchtvervuiling tegengaan door fi jnstof te fi lteren, is het nu de beurt aan enkele nieuwe projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt in de vorm van zonnestroom. Al die kilome-


Nr.5 - 2015 OTAR


e wonen in een dichtbevolkt land, met overal we- gen en spoorlijnen. Geluidsnormen moeten om- wonenden beschermen tegen te veel lawaai. Er


ters geluidsscherm bieden daarvoor een uitgelezen kans, vol- gens Minne de Jong, projectleider en onderzoeker bij SEAC (Solar Energy Application Centre), een kenniscentrum op het gebied van toepassingen van zonne-energie in de bebouwde omgeving. In SEAC werken ECN, TNO en branche-organisatie Holland Solar samen. “De opwekking van zonne-energie gaat in Nederland een hoge vlucht nemen”, aldus De Jong. “Dat heeft vooral te maken met de verlaging van de kosten. Pane- len zijn veel goedkoper dan tien jaar geleden. De opwekking van zonne-energie kan nu in veel gevallen concurreren met stroom uit fossiele bronnen.”


Weinig schaduwbronnen Maar in het dichtbebouwde Nederland is er weinig ruimte


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48