This page contains a Flash digital edition of a book.
de kabels uit het zicht liggen. Het ren- dement van de zonnepanelen is 80 tot 99 procent, ook als de schermen minder goed op de zon liggen.


Funderingsloos Eerder ontwikkelde de drie partijen sa- men al het funderingsloos geluids- scherm. Dit scherm kenmerkt zich door een snelle bouwtijd en weinig overlast tijdens de bouw, waardoor het volgens Rozemeijer bijzonder geschikt is voor locaties in de bebouwde kom. “Het fun- deringsloos geluidsscherm is ontwik- keld als economisch alternatief voor de traditionele schermen met een fundering op palen. Heien geeft niet alleen veel overlast voor omwonenden, maar is ook duur en tijdrovend. Vanwege de slappe Nederlandse bodem wordt er vaak voor gekozen om te heien. Een fundering op staal is in de meeste gevallen echter een haalbaar alternatief. Het toepassen van betonnen platen als fundering zorgt voor aanzienlijk minder geluidsoverlast tijdens de bouw. Het plaatsen gaat ook een stuk sneller. Eventuele zettingen zijn geen probleem: de betonnen pla- ten kunnen kleine lokale zettingen over- bruggen en zijn flexibel genoeg om met grotere, globale zettingen mee te bewe- gen. Zo blijven de horizontale lijnen van het geluidsscherm altijd evenwijdig aan die van het maaiveld. De ophanging van de cassettes houdt hier rekening mee, deze is zo ontworpen dat er geen span- ningen of ongelijkheden tussen de cas- settes onderling ontstaan.”


Energie-opwekkend


Specifieke situaties


Omdat het scherm geen heipalen nodig heeft en de betonnen lintbalken relatief ondiep kunnen worden aangebracht, is dit type scherm volgens Rozemeijer ook goed geschikt voor locaties waar ondergrondse (gas)leidingen aanwezig zijn die heien lastig of onmogelijk maken of locaties op een waterkerend grondli- chaam. “In dergelijke situaties, en als er bijvoorbeeld zeer lange en kostbare hei- palen nodig zijn, kan het funderingsloos geluidsscherm een kostenbesparing tot zo’n twintig procent betekenen. “


Ook het funderingsloos geluidsscherm bestaat uit stalen staanders gecombi- neerd met cassettes. De hart-op-hart af- stand is hier 4 meter. De panelen, stan- daard leverbaar in beton, glas, PMMA of aluminium, zijn telkens een meter hoog en overlappen elkaar een stukje, net als houten potdeksel-gevelbekleding. Deze overlapping geeft het systeem de be- nodigde flexibiliteit om zettingen op te vangen. De totale schermhoogte is 3 of 4 meter. Het scherm heeft een betonnen plint van 40 centimeter hoog die op 10 centimeter onder maaiveld begint.


Combinatiemogelijkheden Beide schermen zijn indien gewenst te combineren, zo legt Rozemeijer uit. “Er kan dan een maatwerk oplossing be- dacht worden. Het geluidsscherm met zonnepanelen is bijvoorbeeld zodanig te detailleren dat een fundering op staal mogelijk is en het scherm eventuele zet-


Funderingsloos


tingen opvangt. Ook het plaatsen van de 6 meter lange frames met zonnepa- nelen op bestaande geluidsschermen behoort tot de mogelijkheden.”


Een exemplaar van het funderingsloos geluidsscherm staat al enige jaren in Vianen. Over het eerste geluidsscherm met zonnepanelen is ipv Delft momen- teel met verschillende gemeenten in ge- sprek.


Meer informatie:


www.ipvdelft.nl www.hollandscherm.nl www.pietersbouwtechniek.nl


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48