This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Positieve stap dat het is gezet’


ALBERT DE VRIES Tweede Kamerlid voor de PvdA


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Binnen de commissie infrastructuur ben ik woordvoerder voor de havens. Er is op dit gebied internationaal nogal wat aan de hand qua concurrentieverhoudingen. Minister Schultz van Haegen heeft inmiddels het programma zeehavens in gang gezet waarin de prioriteiten worden vermeld voor de Nederlandse zeehavens tot eind 2016, met daarin concrete acties voor het Rijk en ook voor de zeehavens en het bedrijfsleven. Dat vind ik een positieve stap.”


“De nieuwe verbinding Seine-Nord houdt mij momenteel speciaal bezig. Dit is de nieuwe Schelde/Seine-verbinding, een belangrijke nieuwe vervoersader. Voor Terneuzen is dit een mooie kans om de binnenvaart beter te accommo- deren en om bedrijvigheid aan te trek- ken die waarde toevoegt aan de pro- ducten die met die binnenvaart worden vervoerd. Maar het is ook belangrijk voor de haven van Rotterdam, want het betekent dat er een behoorlijke vaarrou- te richting Parijs wordt ontwikkeld. Er is een hele hoop werkgelegenheid ge- moeid bij dit project, genoeg kansen dus.”


30 Nr.5 - 2015 OTAR


“De Fransen hebben aangegeven voor deze verbinding 5,3 miljard te willen in- vesteren. Een flink bedrag, toch is dat nog niet genoeg, het huidige plan kan alleen definitief doorgang vinden als Europa er ook aan gaat bijdragen. Aan Belgische zijde wordt er vooral geïnves- teerd op Nederlands grondgebied in de zeesluis bij Terneuzen, die wordt vele malen groter. Dat is op zich niet nood- zakelijk voor de binnenvaart, maar het maakt de zeescheepvaart naar Gent be- ter mogelijk. Dat is voor die Seine-Nord- verbinding een belangrijke toegevoegde waarde.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48