This page contains a Flash digital edition of a book.
Kokosschermen in Zoetermeer


Bij de wijk Oosterheem – Zoetermeer heeft Kokosystems een Kokowall geluidsscherm van 8 me- ter hoogte gerealiseerd om het geluid van het aangrenzende industrieterrein tegen te houden.


H


et scherm is gefundeerd op in- getrilde stalen buispalen wel- ke getand geplaatst zijn. Aan zowel de zijde van het industrieterrein als aan de ‘bewonerszijde’ hebben de panelen een rij absorberende kokos- buizen. “Dat geeft een natuurlijk, eco- logisch en bijzonder fraaie aanblik en daarnaast ook, een hoge geluidsisolatie (Rw=30 dB) en, afhankelijk van de uit- voering, een hoge geluidsabsorptie (7- 15 dB) en weinig ruimtebeslag”, vertelt Dennis Groenewegen, directeur van Ko- kosystems.


Groene uitstraling


Het ecologische scherm is getand ge- plaatst om de hoogte van 8 meter min- der aanwezig over te laten komen. De kokoszijde, aan de kant van de bewo- ners, is beplant met wintergroene He- dera Hibernica klimplanten. “De kokos- vezelbekleding biedt een uitstekende bevestiging voor klimplanten”, vertelt Groenewegen. “Binnen enkele jaren kan een scherm volledig begroeid zijn met wintergroene Hedera of herfstverkleu- rende Wingerd. Met plantkrammen zijn


de ranken van klimplanten eenvoudig vast te zetten aan de kokosbuizen. Het geluidsscherm is dan direct groen. Ook bloeiende klimplanten zoals kamperfoe- lie en clematis zijn zeer geschikt om toe te passen.” Groenewegen stelt dat door de natuurlijke uitstraling de acceptatie door omwonenden zeer hoog is. “Dit is mede omdat de schermen bijna nooit doelwit van graffi ti-artiesten zijn.”


Milieuvriendelijk De tropische kokosvezels, afkomstig van de bast van kokosnoten, zijn een hernieuwbare grondstof en zijn te verge- lijken met de eigenschappen van hard- hout en gaan volgens Groenewegen zeer lang mee. “Het Kokowall geluids- scherm heeft recentelijk het hoogste A- Label verkregen van NL Greenlabel en biedt zodoende naast de ecologische verantwoording, ook fi scale voordelen voor bedrijven. Hierdoor, alsmede door de hoge esthetiek, scoort het Kokowall geluidsscherm hoge ogen in design- en constructprojecten die op EMVI worden beoordeeld.”


Verschillende soorten Groenewegen legt uit dat het standaard Kokowall geluidsschermpaneel bestaat uit een frame van verzinkte stalen U- profi elen opgevuld met een dubbele rij met kokosvezel omwikkelde buizen uit gerecyclede kunststof met daartussen geluidsisolerende plaat. “De schermen zijn aan één of beide zijden bekleed met kokosvezel. Voor een hogere vereiste geluidsisolatie, bijvoorbeeld langs het spoor, worden extra isolatieplaten toe- gepast.”


Er zijn geluidsschermen met een schui- ne onder- of bovenkant, en panelen met aan één zijde een laag minerale wol achter gaasnetten voor toepassing langs bedrijfsterreinen. Groenewegen: “De panelen kunnen in iedere gewenste breedte geleverd worden tot een maxi- male paneelhoogte van twee meter. De dikte van het scherm is maximaal 10 cm zodat er maar zeer weinig ruimte verlo- ren gaat.”


Meer informatie: www.kokosystems.nl


Nr.5 - 2015 OTAR O Nr.5 - 2015TAR 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48