This page contains a Flash digital edition of a book.
De frisse blik


Een nieuwe generatie maakt zich klaar voor waterproblemen


Nederland staat wereldwijd bekend als veiligste Delta. Toch willen wij als land onze aanpak verder blijven ontwikkelen en verbeteren, want absolute veiligheid is niet te garanderen. De inbreng van de nieuwe generatie is hierbij van essentieel belang, stelt Ing. Rosemarie van Ham. Als voorbeeld noemt ze de stad Rotterdam, waar de Hogeschool en de Erasmus Uni- versiteit worden betrokken bij de waterveiligheid.


Tekst: Ing. Rosemarie van Ham O


p internationaal niveau is de Nederland expertise in het voorkomen en omgaan met de gevolgen van overstromingen vermaard. De kans op overstromin- gen neemt echter nog steeds toe omdat het klimaat veran- dert, waardoor de zeespiegel stijgt en rivieren meer water te verwerken krijgen. In de toekomst woont meer dan 70 procent van de wereldbevolking in deltagebieden, wat het totale risico van overstromingen zal vergroten. Kortom, het grootste ge- vaar voor Nederland zijn overstromingen. Aan de andere kant hebben wij juist het veiligste deltagebied van de wereld. Het is daarom belangrijk dat de waterkennis blijft bestaan en dat er geïnvesteerd wordt in een nieuwe generatie waterveiligheid.


De kracht achter mensen en overheden Naast de onzekerheden van klimaatverandering, moet er re- kening worden gehouden met de sociaal economische ont- wikkelingen. Deltagebieden hebben een sterke sociaal- en economische ontwikkeling nodig om verder te groeien. Water- veiligheid is essentieel voor deze groei. De kracht achter men- sen en overheden is de welvaart van het land. In de toekomst zal de wereldbevolking toenemen en de economie groeien. Deltagebieden en steden breidden zich steeds meer uit. Door de toekomstige bevolkingsgroei neemt het slachtofferrisico toe als gevolg van waterproblemen, wat de wereldwijde in- frastructuur kan beschadigen. Mochten er geen maatregelen Nr.5 - 2015 OTAR


O Nr.5 - 2015TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48