This page contains a Flash digital edition of a book.
Universitas Geographica Anul I, nr.2, 2010


AŞEZĂRILE RURALE ÎN RAPORT CU MĂRIMEA


DEMOGRAFICĂ. STUDIU DE CAZ - SATELE SĂLĂJENE LA EST DE JIBOU


Oana Andreia PUIA


RURAL SETTLEMENTS IN RELATION TO POPULATION SIZE. CASE STUDY - SALAJ VILLAGES FROM EAST OF JIBOU. To analyze the viability of rural settlements in East Salaj it has to take into account the factors that determine the sustainability of villages such as: demographic, economic, cultural, psychological and political. Starting and spiritual life, it was found that over time some of them were lost. It is recognized that rural heritage should be preserved because it defines the relevant geographical area. The analysis showed that there is a direct link between population size and degree of viability of rural settlements. The heritage protection is dependent on this relationship. Thus, it appears that very small villages are those with the lowest degree of viability and the large villages, with full history shows a high viability.


Cuvinte cheie: podiş, platfoma someşană, potenţial demografic, viabilitate. Introducere


Situat în nord-vestul României, judeţul Sălaj, cunoscut istoric ca Ţara


Silvaniei, este înconjurat de patru judeţe: Satu Mare şi Maramureş în nord, Bihor spre vest şi Cluj spre sud şi est. Fizico-geografic, spaţiul sălăjean se suprapune în mare parte reliefului cu aspect deluros dintre Munţii Apuseni şi grupa nordică a Carpaţilor Orientali. Acest areal puternic fragmentat tectonic este străbătut de la SV spre NE de două aliniamente de horsturi cristaline de vârstă hercinică formând jugul intracarpatic ce leagă Depresiunea Transilvaniei şi Bazinul Panonic, fiind cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de Platforma Someşană (Maier, 2001). Marcat de culoarul râului Someş, arealul estic al judeţului Sălaj aparţine acestei structuri recunoscută de specialiştii geologi şi geografi ca fiind cea mai complexă subunitate morfo-structurală a Depresiunii Transilvaniei. Varietatea reliefului de dealuri înalte şi piemonturi joase, depresiuni longitudinale sau culoare de vale cu interfluvii alungite acoperite cu vii şi livezi, se constituie în importante zone agricole şi de concentrare a aşezărilor umane. Teritorial-administrativ, Podişul Someşan se suprapune Regiunii de dezvoltare de Nord-Vest, judeţul Sălaj având o poziţie centrală


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102