This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL Schoon waterexperiment


Waternet is een experiment gestart waarbij vijfhonderd inwoners een ‘Waterbox’ hebben gekregen om zelf watermonsters te kunnen nemen. Het is de bedoeling dat er door het burgeronderzoek meer inzicht ontstaat in de kwaliteit van het stadswater. De campagne ’Het schoon waterexperiment’ wordt met allerlei neven- activiteiten ondersteund, zoals met deze ‘Watertransformator’ waarmee Amster- dammers live het water uit de grachten kunnen pompen en het op nieuwe, zintuigelijke manieren ervaren.


Verdygo en


Strukton samen naar Midden-Oosten


Verdygo, het dochterbedrijf van Waterschapsbedrijf Limburg dat mobiele zuiveringsinstallaties ontwerpt, gaat samenwer- ken met bouwbedrijf Strukton om het Verdygo-concept in het Midden-Oosten en Scandinavië aan de man brengen. Bert Hoekstra van Strukton International (links) en Guus Pelzer namens Verdygo (rechts) tekenden op 22 augustus daarvoor een overeenkomst.


Personalia


Kala Vairavamoorthy is de nieuwe directeur van de Internatio- nal Water Association (IWA), een vereniging voor waterprofes- sionals uit de hele wereld, met het operationele hoofdkantoor in Den Haag. Vairavamoorthy vervangt Ger Bergkamp, die zijn carrière voortzet bij het internationale adviesbureau Arcowa.


Pieter Janssen is de nieuwe secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap van Delfl and. Hij neemt het stokje over van voormalig secretaris-directeur Paul van den Wijngaart.


Hans Middendorp heeft zich teruggetrokken als hoogheem- raad bij het Hoogheemraadschap van Delfl and. Middendorp is veroordeeld voor het wegduwen van een vrouw op straat. De ex-hoogheemraad is in hoger beroep gegaan, maar wil- de voor Delfl and verdere negatieve publiciteit voorkomen. Middendorp blijft vooralsnog wel lid van het landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij.


Leonie Dennenberg wordt op 16 oktober de nieuwe direc- teur waterschap Vallei en Veluwe. Met secretaris-directeur Karl Blokland en directeur Douwe Jan Tilkema gaat zij het driehoofdige directieteam vormen. Dennenberg was tot op heden gemeentesecretaris in Ommen.


Jelle Hannema is op 1 september gestart als nieuwe voor- zitter van de directie van drinkwaterbedrijf Vitens. Hannema volgt Lieve Declercq op die na vijf jaar Vitens verlaat voor het energietechnologiebedrijf Spie.


Dick Hamhuis is per 1 juli benoemd tot secretaris van het Waddenfonds. Hij geeft mede vorm aan de inzet van het Waddenfonds bij de subsidiëring van programma’s en pro- jecten die vallen onder het Investeringskader Waddengebied van de waddenprovincies.


Leo Hendriks is op 1 september 2017 directeur geworden bij het Drentse drinkwaterbedrijf WMD. Hij volgt Peter Glasbeek op, die in 2016 was aangetreden als interim directeur.


Wim van Vierssen is gekozen als nieuwe vice-president van het Europese watertechnologieplatform WssTP. KWR- directeur Van Vierssen volgt Theo van den Hoven op, die zich uit het WssTP heeft teruggetrokken en binnen KWR een nieuwe portefeuille heeft gekregen als directeur Watershare en programma manager International research.


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/personalia 8 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48