This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


ENW: Vertrouwen in verticaal zanddicht geotextiel


Dordrecht: Protestmars voor schoon drinkwater


Zo’n 350 actievoerders hebben eind augustus in Dordrecht deelgenomen aan een protestmars voor schoon drinkwater. De Facebook-groep ‘Stop het lozen van GenX in ons water’ had zo’n duizend mensen verwacht, maar het aantal deel- nemers bleef beperkt. Dat deed echter niets af aan hun boodschap: Chemours moet stoppen met het lozen van GenX-stoffen.


Chemours kwam eerder in opspraak nadat bij omwonenden een hoge concentratie van de kankerverwekkende stof PFOA (C8) was aangetroffen. Als vervanging werd de GenX-techno- logie geïntroduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stoffen FRD-902 en FRD-903. Volgens het RIVM is er wei- nig bekend over de gezondheidseffecten van het persisten- te FRD-903. Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis, FRD-903 niet wil classifi ceren als kankerverwekkend.


Op haar beurt liet demissionair minister Melanie Schultz de Tweede Kamer weten dat volgens haar opkomende stoffen beter moeten worden aangepakt in de vergunningverlening, door gerichte monitoring én via onderzoek naar stoffen die een bedreiging vormen voor de drinkwatervoorziening.


Het concept Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) voor het voorkomen van ‘piping’ onder dijken, heeft een posi- tief advies ontvangen van het Expertise Netwerk Water- veiligheid (ENW). Als gevolg van dit positieve advies wordt verwacht dat meer waterschappen, ingenieursbureaus en andere dijkprofessionals deze dijkversterkingstechniek in de praktijk zullen gaan toepassen.


De techniek voorziet in het aanbrengen van een verticaal geplaatst geotextiel aan de binnenzijde van de dijk. Pipes - holle ruimtes die het gevolg zijn van zandmeevoeren- de waterstoompjes onder een dijk - kunnen zich door dit VZG niet verder ontwikkelen. Met VZG kan het pipingpro- bleem bij dijken sneller en goedkoper worden aangepakt. Daarnaast neemt het textiel veel minder ruimte in dan een traditionele berm.


Gww-bedrijf Van den Herik heeft een speciale VZG-machine ontwikkeld die een geotextiel verticaal kan aanbrengen in de voet van een dijk.


Winnaar van Making waves


Zeventien innovators hebben tijdens het evenement Making Waves op de Afsluitdijk hun vernieuwende ideeën gepitcht op het raakvlak van water met energie, voedsel, gezondheid en transport. De publieksprijs ging naar Rain(a)Way (op foto) met hun waterdoorlaatbare design stoeptegel. De overall winnaar werd Micreos voor een medicijn dat het gebruik van antibio- tica kan terugdringen.Het evenement werd bijgewoond door voormalig VN-secretaris-generaal Koffi Annan. Hij sprak zijn bewondering uit over de nieuwe plannen voor de Afsluitdijk om daar watertechnologie toe te passen voor het opwekken van duurzame energie.


Watergezant Henk Ovink (links) reikte de publieksprijs uit aan ontwerpster Fien Dekker (midden) van Rain(a)Way.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48