This page contains a Flash digital edition of a book.
EXPORT Denemarken


Klimaatbestendig maken van steden als topsport


Denemarken en Nederland worden vaak met elkaar vergele- ken op het gebied van waterbeheer, maar toch zijn er grote verschillen. Denemarken bestaat uit enkele schiereilanden en een groot aantal (onbewoonde) eilanden. Daardoor heeft de kust een lengte van zo’n 7300 kilometer, tegen 541 kilometer in Nederland. Omgaan met de zeespiegelstijging en het voor- komen van wateroverlast in de stad heeft hier het karakter van topsport. Denemarken ligt niet, zoals Nederland, voor een groot deel onder zeeniveau, maar in het binnenland zit je nooit verder dan vijftig kilometer van zee. Dat heeft allerlei gevolgen. Doordat de zee oprukt, dreigen drinkwaterbronnen te ver- zilten. Stormvloed in combinatie met noodweer kan al snel forse wateroverlast veroorzaken en dat is ook al meerdere malen gebeurd. “Het klimaatbestendig maken van steden staat hoog op de nationale agenda”, zegt Edyta Wisniewska van het Netherlands Water Partnership.


Super noodweer


In de zomer van 2011 viel in de hoofdstad Kopenhagen in minder dan drie uur tijd 150 millimeter regen. Overstroomde straten en kelders veroorzaakten in totaal voor bijna een mil- jard euro aan schade. Naar aanleiding van die gebeurtenis stelde Kopenhagen het klimaatadaptatieplan ‘Cloudburst’ op, dat bestond uit ruim driehonderd maatregelen. Een be- langrijk onderdeel van die plannen was het multifunctioneel gebruik van het water in de stad voor recreatie. Denk aan waterpleinen, meer groen in de stad en de mogelijkheid om een duik te nemen in de haven.


Aanleg dijken en sluizen Nu prijkt Kopenhagen, net als Amsterdam en Rotterdam, al jaren bovenaan lijstjes van de meest klimaatbestendige steden ter wereld. Maar ondanks al die internationale lof kan de overheid het zich niet veroorloven op de lauweren te rusten. Onlangs maakte de stad bekend nog eens 500 miljoen euro te willen investeren in de aanleg van een aantal dijken


en twee nieuwe havensluizen. Daarnaast werd anderhalf mil- joen euro gereserveerd om overstromingen door grondwater tegen te gaan.


Inspiratie


De Denen zijn voor hun wateropgave afhankelijk van creatie- ve, innovatieve en duurzame oplossingen. En daarvoor doen ze graag inspiratie op in het buitenland. Met hulp van de Nederlandse ambassade in Kopenhagen komt er in septem- ber een delegatie met zo’n veertig Deense waterexperts naar Nederland. Waterbedrijven, gemeenten, architecten en wa- terbouwers brengen, onder leiding van het NWP, onder meer een bezoek aan Zwolle, Utrecht, Den Haag en Rotterdam.


Zandmotor Vanuit Denemarken is er ook specifi ek belangstelling voor Nederlandse kustbeschermingsprojecten. De Deense kust lijkt sterk op die van Nederland, met zandstranden, wadden, duinen en dijken. Het eiland Lolland is laag en vlak en moet door dijken tegen stormvloed worden beschermd. Het Ne- derlands concept ‘Building with nature’ zou ook voor Dene- marken wel eens waardevol kunnen zijn. Wisniewska: “Een bezoek aan de Zandmotor zal dan ook zeker niet ontbreken.”


Krachten bundelen “Als Nederlanders en Denen de krachten bundelen en gaan sparren, kunnen zij nog betere producten en maatregelen ontwikkelen”, denkt Wisniewska. “Het kan ook een impuls zijn om samen zaken aan te pakken. In New York eindig- den de Nederlanders en de Denen allebei op de shortlist bij de aanbesteding van de klimaataanpak na de orkaan Sandy.


Edyta Wisniewska


Kopenhagen heeft, net als Rotterdam, de havens naar de zee verplaatst en is nu bezig om de waterfronten in de oude havens opnieuw in te richten. De inrichting wordt gecombineerd met het opvangen van regenwater om wateroverlast te voorkomen.


De zandkusten van Denemarken eroderen sterk en kijkt naar een meer duurzame manier om de kustlijn vast te kunnen houden.


28 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48