This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Plaatsing tijdelijke kering


De oude vizierschuif is ge- sloten en aan de binnenkant wordt de tijdelijke kering geplaatst. De blauwe lucht- kussens helpen bij het nauw- keurig plaatsen en koppelen van de segmenten.


Demontage oude schuif Eind juli is de eerste van de zes vizierschuiven vervan- gen. De oude schuif is in drie delen gedemonteerd.


Plaatsen nieuwe schuif In drie dagen tijd is de door BSB Staalbouw vervaardig- de nieuwe schuif in drie de- len ingevaren en die vervol- gens ter plaatse aan elkaar zijn gekoppeld.


Klus geklaard De klus is geklaard. De tijde- lijke kering is inmiddels ge- demonteerd en verplaatst naar het stuwcomplex Driel waar met de vervanging van de tweede vizierschuif is be- gonnen.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48