This page contains a Flash digital edition of a book.
Vier exportlanden uitgelicht EXPORT


Europa staat open voor Nederlandse waterexpertise


Door Esther Rasenberg


Waterkwaliteit, droogte en overstromingen zijn de grote waterthema’s in Europa. In veel landen is een aanpak dringend nodig en experts uit die landen kijken sterk naar Neder- land als het gaat om oplossingen. Bezoeken over en weer zorgen voor goede contac- ten en leads voor mogelijke opdrachten bij Nederlandse leveranciers, adviesbureaus en kennisinstellingen. We richten de blik op vier Europese landen met uiteenlopende waterproblematiek. Welke oplossingen kunnen de Nederlanders daar aandragen?


Het Netherlands Water Partnership is nauw betrokken bij de organisatie van veel bezoeken aan en van andere Europese landen. Door de gezamenlijke Europese waterwetgeving slui- ten de producten en diensten van Nederlandse bedrijven al nauw aan bij de vraag. De vele over-en-weer bezoeken zor- gen ervoor dat de Nederlandse waterexperts nog beter zicht krijgen op de oplossingen waar hun buitenlandse collega’s naar op zoek zijn. Van oudsher is er het intensieve contact


met de Poolse waterautoriteiten, en van meer recente datum zijn de contacten met de Italiaanse experts. Opvallend is dat er ook Deense interesse begint te ontstaan. Denemarken lijkt ver voorop te lopen, maar de publiciteit over Nederlandse in- novaties wekt ook daar nieuwsgierigheid. In samenwerking met het Netherlands Water Partnership heeft de redactie een overzicht samengesteld van vier Europese landen en de diverse lopende contacten op verschillende terreinen.


Buitenlandse evenementen en handelsmissies Het Netherlands Water Partnership, Envaqua, Water Alliance en RVO trekken samen op bij het organiseren van deelname aan handelsmissies of gezamenlijke deelname aan internatio- nale beurzen en conferenties.


Bedrijven uit de Nederlandse watersector zijn van harte welkom hieraan deel te nemen. Voor een gezamenlijke Nederlandse deelname staan dit jaar staat nog op de planning: USA Weftec, vakbeurs op het gebied van afvalwater in Chicago (30 september - 4 oktober)


Canada economische missie naar Toronto/Vancouver (3 - 6 oktober)


Polen Dubai


multisectorale handelsmissie naar Gdansk/Warschau (9 - 13 oktober)


Wetex, vakbeurs energie & watertechnologie (23 - 25 oktober)


Nederland Holland paviljoen op Aquatech/Floodex vakbeurs (30 oktober - 4 november)


Argentinië IWA Water and development congres & beurs in Buenos Aires (13 - 16 november)


Zuid-Afrika economische missie naar Kaapstad (26 - 30 november)


Grote internationale waterevenementen in 2018 met een geplande gezamenlijke deelname: Brazilië


8e


World Water Forum, Brasilia (18 - 23 maart)


Duitsland IFAT, München (14 - 18 mei)


Singapore Singapore international water week (8 - 12 juli)


Japan


IWA world water congres, Tokio (16 - 21 september)


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48