This page contains a Flash digital edition of a book.
EXPORT


Upgrade stedelijke waterinfrastructuur Polen


De Poolse economie wordt ook wel de groeimotor van de eurozone genoemd. Het land is door de economische groei de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en telt inmiddels tien metropolen met meer dan een miljoen inwoners. De water- infrastructuur is echter niet meegegroeid en die achterstand moet worden weggewerkt. De Poolse metropolen, waaronder Warschau, Krakau, Wroclaw, Gdansk, Poznan en Szczecin, worden stuk voor stuk doorkruist door de Wisla of de Odra. “Dat heeft grote gevolgen voor de waterveiligheid”, stelt Edyta Wisniewska van het Netherlands Water Partnership. In 1997 werd Polen voor het eerst getroffen door een historische overstroming en vanaf dat moment zijn grote management- programma’s uitgevoerd onder de leiding van Wereldbank. In 2010 was er opnieuw een grote overstroming van de Wisla in de hoofdstad Warschau, waarbij twaalf mensen omkwamen. “In 2015 startte een tweede Wereldbankprogramma en van 2016 tot 2023 is door de Poolse overheid 1,2 miljard euro ge- reserveerd voor fl ood management van de Wisla. Er moeten onder meer retentiegebieden komen voor multifunctioneel gebruik”, vertelt Wisniewska.


Zoeken naar meerwaarde Polen is negen keer groter dan Nederland. De contacten tussen Nederland en Polen zijn uitstekend en er wordt al jare n lang met succes samengewerkt. Enkele voorbeelden daarvan zijn nationale en lokale projecten op het gebied van waterveiligheid, industriewater, de circulaire economie, klimaatbestendige steden en watergebruik in de landbouw. “Nederlandse waterexperts combineren hun unieke kennis en expertise met lokale ‘knowhow’ van Poolse experts en dat resulteert in buitengewoon innovatieve oplossingen en resul- taten,” stelt de van oorsprong Poolse Wisniewska.


Stedelijk waterbeheer


Dat zij gelijk heeft, blijkt uit de praktijk. Op dit moment zijn er meer dan 25 Nederlandse organisaties (waaronder bedrijven,


kennisinstituten en NGO’s) actief in de Poolse watersector. Onlangs nog kreeg Arcadis de opdracht om samen met een aantal Poolse overheidsinstituten 44 Poolse steden met meer dan 100.000 inwoners te helpen bij de voorbereidingen op klimaatverandering. Voor deze ‘City Adaptation Plans’ is zes miljoen euro beschikbaar, waarvan een kwart is bestemd voor Arcadis. Samen met Poolse samenwerkingspartners wil het adviesbureau voor elke stad maatwerk leveren dat direct uitvoerbaar is. Wisniewska: “Dit project is qua omvang uniek in de wereld en kan internationaal voor alle betrokken partijen een prachtige referentie zijn.”


Baggerklus


De economische potentie in Polen blijft groot. Het land wil haar positie als transitland tussen China en Europa verbe- teren en daarvoor worden de rivieren bevaarbaar gemaakt. Sommige rivieren zijn nog nooit gebaggerd, dus dat is een immense klus. Voor de werkzaamheden is maar liefst 15,5 miljard euro gereserveerd. Ook in de havenstad Gdansk wordt fl ink geïnvesteerd. De stad heeft nu al de grootste con- tainerhaven van Centraal-Europa, maar er is door de overheid nog eens twee miljard euro extra gereserveerd voor verdere ontwikkeling van de haven.


Waterzuivering


De sociaal-economische groei en de uitbreiding van steden vraagt uiteraard ook om extra inspanningen als het gaat om het behandelen van afvalwater en de productie van schoon drinkwater. Ook daar ligt een fi kse opgave. “Het voordeel van werken met Polen is dat zij net zo ondernemend zijn als Nederlanders“, zegt Wis- niewska. “De grenzen van de groei zijn wat dat betreft nog lang niet bereikt.”


Edyta Wisniewska


De stad Poznan heeft bij de aanpak van de Warta- rivier heel erg gekeken naar de uitvoering van het Ruimte voor de rivier programma in Nederland.


Na zware overstromingen in Polen in 1997 en 2006 is Polen te raden gegaan bij Nederlandse adviesbureaus als Acradis, Grontmij (nu Sweco) en KuiperCompagnons.


Ondertekening van een verklaring in november 2015 door de provincie Zuid-Holland en de regio Poznan over samenwerking bij de aanpak van Warta rivier.


26 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48