This page contains a Flash digital edition of a book.
EVENTS


We hebben dit jaar een nadruk op meet- en regeltechniek en analyse binnen diverse processen...


Valves: we zijn industriebreed, niet sectorgebonden. Daar voeg ik meteen aan toe dat we wél narrow down op de componenten zitten. Het is


dus niet zo dat we ook nog exposanten met veiligheids- kleding op de beurs hebben. Breed en tegelijk specifi ek dus. We hebben ook bewust voor Rotterdam gekozen, ondanks dat we een eigen beurshal in Gorinchem hebben, omdat voor de bezoeker Rotterdam gewoon het meest interessant is.”


Waarom is Pumps & Valves interessant voor mensen in de waterbranche? “Er zijn leveranciers die zowel pompen voor de waterindus- trie, als voor de procesindustrie leveren. Dat zijn soms partij- en die je niet noodzakelijk op dedicated waterbeurzen tegen- komt. Het beste argument om juist naar deze beurs te gaan, is dat je best wel eens een techniek tegen het lijf kunt lopen, waarvan je niet wist dat die bestond en die verdraaid inte- ressant voor de waterbranche zou kunnen zijn. Los daarvan, industriële waterzuivering is een wezenlijk onderdeel van de procesindustrie en daar zal je als bezoeker meer dan genoeg aanbod in vinden.”


Waarom zou je als exposant of bezoeker eigenlijk niet gewoon naar een hele grote beurs in Duitsland gaan? “We hebben met Pumps & Valves er specifi ek gekozen voor regionale beurzen, omdat we met deze European series uiteindelijk de markt in Europa specifi eker kunt benaderen. Die grote beurs in Duitsland wordt wel bezocht door Duit- sers en Nederlanders, maar je hebt niet de garantie dat je de complete Europese markt bereikt. Met onze European series


We hebben met Pumps & Valves


er specifi ek gekozen voor regionale beurzen, omdat we met deze European series uiteindelijk de markt in Europa specifi eker kunt benaderen...


Wat is het beste te eten op de beurs? “Haha! Dat is een goede. Ik zou dan het broodje beenham willen aanraden in de lange corridor voor de beurshallen.”


bereik je die markten juist wél en uiteindelijk voor evenveel, of minder geld dan je kwijt bent om één keer op zo’n grote beurs te staan.”


Je wilde nog meer vertellen over de meet- en regeltechniek “Klopt, juist voor deze nieuwe focus op meet- en regeltech- niek is de overlap tussen fl uids en solids belangrijk. Juist de aanbieders van meet- en regeltechniek zitten vaak in zowel de fl uids als de solids. We hebben gemerkt dat juist in dit seg- ment veel productinnovaties gelanceerd worden. Dat is dus een heel interessante combinatie, zowel voor de exposant als voor de bezoeker.”


Staan alle leveranciers van vergelijkbare onderdelen bij elkaar?


“Nee, juist niet. Dat vinden exposanten vaak niet erg plezierig. We hebben slechts één segmentatie en dat is: natte kant, droge kant. In de praktijk zie je dat exposanten graag een plek uitkiezen die ze gewoon prettig vinden. Los daarvan, ik kan me heel goed voorstellen dat je niet zo nodig twee dagen pal naast je concurrent wilt staan.”


Is het voor de bezoekers misschien juist handig als die concurrenten wel bij elkaar staan? “Op beurzen met duizenden exposanten kan dat inderdaad best zo zijn, maar we hebben het hier over een paar honderd exposanten. Dan werkt onze benadering beter.”


Wat moeten bezoekers absoluut niet missen? “De innovations on tour. Hier krijgen exposanten de moge- lijkheid om hun noviteiten en innovaties te laten zien. En voor een ieder die zich bezighoudt met meet- en regeltechniek: bezoek onze specifi eke Meet & Analyse hotspots. Daarnaast zijn de kennissessies ook zeker interessant.”


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48