This page contains a Flash digital edition of a book.
Lijnbaansgracht.


RIOLERING


Amsterdam kiest voor bovengronds bergen en vertraagd afvoeren


‘Er is altijd een bui die groter is dan de buis aankan’


Met diametervergrotingen van het rioolstelsel kun je het regenwaterprobleem niet oplossen, stelt het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. De hoofdstad heeft gekozen voor bovengronds bergen en vertraagd afvoeren van het overvloedige regenwater. In de wijk Buiksloterham wil Waternet bovendien experimenteren met nieuwe concepten op het gebied van sanitatie, decentrale zuivering, het terugwinnen van grondstoffen en energiegebruik.


Door Olav Lammers


Amsterdam trekt de komende zes jaar een bedrag van ruim 500 miljoen euro uit voor het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel. Jaarlijks wordt zo’n veertig kilometer rioolbuis vervangen, schoongemaakt en - bij nieuwbouwijken - nieuw aangelegd. De jaren daarna zal het tempo voor vervanging zelfs worden opgevoerd. De gemeente heeft duurzaamheid en klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Maar opval- lend is dat er vrijwel geen aandacht is voor de vergroting van afvoercapaciteit. Met het oog op intensievere regenbuien als gevolg van klimaatverandering lijkt dat toch voor de hand te liggen? En waarom investeert Amsterdam zoveel geld in het huidige systeem, terwijl er met nieuwe sanitatie een veel hoger duurzaamheidsrendement behaald kan worden? Is dit een gemiste kans voor de hoofdstad?


Bij Waternet, het watercyclusbedrijf dat namens de gemeen- te Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de riooltaken voor zijn rekening neemt, denkt men van niet. Het is de bedoeling de extreme neerslag zoveel mogelijk in de openbare en particuliere ruimte op te vangen en niet met gro- tere buizen af te voeren. En juist omdat nieuwe vormen van sanitatie veel kansen bieden op het gebied van duurzaam- heid, wil Waternet hier op korte termijn praktijkervaring mee opdoen.


Al veel afgekoppeld


Niels Schaart, senior beleidsadviseur bij Waternet, wijst op de bijzondere situatie die Amsterdam kent ten opzichte van andere grote steden. “Enerzijds heeft Amsterdam veel opper- vlaktewater waarop regenwater kan worden geloosd. Maar wat de stad nog meer onderscheidt, is dat ze al sinds 1923 gescheiden rioolstelsels aanlegt. Zo’n 75 procent van de rio- lering is gescheiden en veel hemelwater wordt op het opper- vlaktewater afgevoerd.”


Niels Schaart,


Waternet: “Met boven- grondse maatregelen zit je niet vast aan de capaciteit van de buis en benut je de ruimte waar de druppel valt.”


18 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48