This page contains a Flash digital edition of a book.
Vierde internationale AIWW-conferentie in Amsterdam INTERNATIONAAL


Topexperts komen mondiale watervraagstukken oplossen


Door Jac van Tuijn


Noodzaak van meer waterhergebruik De Nederlandse watersector richt zich in de discussie over de circulaire economie vooral het terugwinnen van energie en materialen uit afvalwater. In landen waar water schaars is, de economische groei blokkeert en de voedselproduc- tie in gevaar komt, gaat de discussie veel meer over het terugwinnen van het water zelf. Daar telt iedere druppel.


Ligt hier een nieuwe uitdaging voor waterbedrijven en de industrie? Het is een vraag die zeker gesteld zal gaan wor- den op het Utilities Leaders Forum en het Industrial Lea- ders.


Dijkgraaf Gerhard van den Top


van waterschap AGV is groot pleitbezorger van een circulaire waterketen.


Wat ging mis in Houston?


New Orleans met orkaan Katrina was in 2005 een ‘wake up call’ voor de hele wereld. Voor Nederland leidde het tot de introductie van meerlaagse veiligheid en het oefenen van evacuaties. Welke lessen kunnen er getrokken worden uit de laatste grote Amerikaanse overstroming in Houston? Het zal ongetwijfeld aan de orde komen op de sessies over klimaatbestendige steden en het Cities Leader Forum.


John Batten, Global cities director bij Arcadis, zal zeker in gaan op de lessen die getrokken kunnen worden uit de overstromingen in Houston.


Directeur Peter Joo Hee Ng van het nationale waterbedrijf PUB Singapore vertelde tijdens de vorige AIWW-conferentie hoe de watervoorziening op zijn eiland al grotendeels is gesloten.


Schoon drinkwater voor de hele wereld In 2030 moet iedereen in de hele wereld kunnen beschik- ken over schoon drinkwater en een schoon toilet. Althans, dat is wat de Verenigde Naties in 2015 hebben besloten met het aannemen van de mondiale duurzaamheidsdoe- len, waaronder nummer 6 voor water. Maar wat moet de mondiale watergemeenschap doen om dat te kunnen be- reiken? Een belangrijke Nederlandse bijdrage is het Wa- terWorX-initiatief van de gemeenschappelijke drinkwater- bedrijven. Dit zal op 1 november aan de orde komen op een speciale sessie over internationale water partnerships.


42 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48