This page contains a Flash digital edition of a book.
RIOLERING Riolering in de praktijk


Utrechts rioolsysteem klimaatbestendig


Arcadis gaat de gemeente Utrecht adviseren bij het klimaat- bestendig maken van het rioolsysteem van de stad. De ko- men de jaren moet het riool grote pieken in neerslag aan- kunnen. Arcadis helpt bij de modellering van de riolering en hemelwatervoorzieningen en bekijkt de komende vier tot acht jaar continu of het systeem op orde is. Waar nodig, volgen aanpassingen.


Utrecht is een waterrijk gebied met een drukke historische binnenstad. De realisatie van een duurzaam rioolsysteem zal aansluiten op andere investeringen die de gemeente wil nemen.


Meer informatie Arcadis Nederland www.arcadis.nl


Design voor regen


De eerste Rain(a)way designtegels liggen nu ook op straat in Amsterdam. Kunstenaarsbroedplaats en hostel Het Planta- gelab heeft de regenpijpen doorgezaagd en het regenwater dat van het dak van het gebouw komt, loopt nu via een rij van de doorlaatbare tegels in de bodem.


Steden koelen met regenwater


Leidingfabrikant Wavin geeft tien tips om hittestress in steden te beperken, in combinatie met het voorkomen van water- overlast. Het bedrijf is een (Engelstalige) mondiale campagne gestart die zich richt op stadsbestuurders, stedelijke ontwer- pers en bewonerscomités. Naast witte en groene daken, ad- viseert Wavin ook regenwater langer vast te houden, meer bomen te planten, koude-warmtesystemen aan te leggen en te zorgen voor goede hydratatie voor mensen. Wavin stelt ook een speciale toolkit ter beschikking voor het bestrijden van stedelijke wateroverlast.


Meer informatie Wavin International www.wavin.com


30 WATERFORUM NR 5


De sierlijke waterdoorlatende betontegels zijn ontworpen door Fien Dekker, als een afstudeeropdracht. Inmiddels is er ook de ‘Ebb’-tegel, die niet doorlatend is maar kan worden gelegd om het afstomende regenwater naar een gewenste locatie te leiden.


Meer informatie Rain(a)way www.rainaway.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48