This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN


Acht zandzakken per Nederlander


Column Jac van Tuijn, hoofdredacteur


U kunt bij de gemeente acht (!) zandzakken afhalen, liet het bestuur van de stad Nederland in Texas zijn inwoners we- ten. Het bericht stond op Facebook, de dag voordat orkaan Harvey aan land zou komen. Het is ironisch dit terug te lezen. De stad Nederland met 17.000 inwoners ligt vlakbij Houston en kreeg de volle laag: ruim 66 cm regen op één dag. Dat het bestuur niet meer kon bieden, illustreert de onmacht van de Amerikaanse overheid bij dit soort waterrampen, die met een steeds grotere frequentie de kust treffen.


Nee, ik doe hier niet mee aan het ‘bashen’ van het Ameri- kaanse klimaatbeleid en zijn president. Natuurlijk is er van alles mis, maar de situatie was wel heel extreem. Normaal ‘tankt’ een aanstormende orkaan boven het warme zeewater, komt aan land en trekt verder landinwaarts met afnemende regen- val. Met Harvey ging het anders. De orkaan ging tweemaal terug naar de Golf van Mexico en kon tweemaal opnieuw ‘tanken’. Je kunt je overal op voorbereiden, maar een orkaan die tweemaal ‘tankt’, is voor een dichtbevolkte regio een superramp. Zo’n hoeveelheid ‘stormwater’, zoals dat zo toepasselijk in het Engels heet, gaat ieder afvoersysteem te boven. Ook in Nederland.


Vakinhoudelijk is de vraag of Harvey zal leiden tot nieuwe inzichten bij waterveiligheidsexperts. Net als na orkaan Sandy, die New York in 2012 trof, berichtten de Amerikaanse media over Nederland, om de Amerikaanse lezers te laten zien dat het anders kan. Nederland heeft het wél goed voor elkaar, luidt de onderliggende boodschap. Toch is dat maar de vraag. Wij hebben ons watersysteem goed op orde. Beter dan in de VS. Dat klopt wel, maar dat heeft ook een bijzondere reden. Zonder dijken, geen Nederland. Daar is zelfs niet eens een extreme storm voor nodig. In andere landen ligt dat anders. Die kunnen ervoor kiezen om zich meer te richten op het beperken van schade dan op het voorkomen van een overstroming. Voor ons is die keuze er niet. Daarvoor is de impact van een overstroming hier veel te groot.


De vraag is wel of het met huidige toename van extreme weeromstandigheden nog steeds verstandig is om gericht te blijven op het herstel achteraf. De wal zal het schip wel keren, denk ik. Ook in de VS. Daar zal het gaan om de ver-


zekeringsfondsen, die nu snel leeg raken, zodat burgers die langs rivieren en de kust wonen forse premies moeten gaan betalen om die fondsen weer gevuld te krijgen. In Amerika loopt nu eenmaal veel meer langs de lijn van het geld, en veel minder langs de lijn van de overheid. Dat is hun cultuur. Zoals wij vasthouden aan Zwarte Piet en Spanje aan het stierenvechten.


Die cultuur blijkt ook duidelijk uit de eerste reacties van de inwoners van de stad Nederland in Texas. Op Facebook vragen ze om een beter regenwaterafvoersysteem, maar tegelijk mopperen ze over hoge belastingen die naar Washington verdwijnen en waar ze niets voor terugzien. Maar wat zullen ze op Facebook schrijven als de premie van hun verplichte overstromingsverzekering wederom fors omhoog gaat?


Als Nederland hebben we de Texaanse stad Nederland wel meer te bieden dan acht zandzakken. In New Orleans, New York en Norfolk heeft de Nederlandse watersector zeker indruk gemaakt met de ‘Dutch dialogues’. In work- shops met Nederlandse waterexperts zijn de lokale ex- perts voor het eerst tot nadenken aangezet over een breed ‘deltaplan’, waarin ruimtelijke ordening en leefbaarheid een vooraanstaande plaats hebben. Een volgende ‘Dutch dialogue’ met onze mede-Nederlanders in Texas ligt voor de hand.


En welke lessen kunnen we van Harvey leren voor onze eigen waterveiligheid? Het lijkt mij goed om de temperatuur van het Noordzeewater beter in de gaten te gaan houden en dat we gericht gaan verkennen welke extreme weersituaties er mogelijk kunnen optreden die we nu niet onze radar hebben.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48