This page contains a Flash digital edition of a book.
EXPORT


Blijvende interesse voor innovaties Engeland


Engeland is extreem gevoelig voor overstromingen, maar het voorkomen van wateroverlast heeft geen topprioriteit. De na- druk ligt op het slim omgaan met een beperkt budget. Er is weinig geld om in het land zelf innovatieve oplossingen te ontwikkelen, maar er is wel een grote behoefte aan bewe- zen innovaties”, stelt de in Engeland gestationeerde adviseur kustbeheer Jaap Flikweert van Royal HaskoningDHV.


Invloed Brexit


Flikweert verwacht dan ook niet dat Brexit daarin verandering zal brengen. “De Nederlandse watersector levert innovatie- ve oplossingen en dat betekent dat er voor ons advieswerk weinig zal veranderen. Dat kan misschien anders zijn als het gaat om de export van producten. Royal HaskoningDHV blijft hier ook na de Brexit een Brits bedrijf met een Nederlandse tintje. Het zal wel iets lastiger worden om Europese budgetten binnen te halen, maar de behoefte aan de Nederlandse in- breng zal onverminderd groot blijven.”


Innovaties Jaap Flikweert


De Nederlandse overheid heeft bijvoorbeeld 70 miljoen euro geïnvesteerd in de Zandmotor. “Het concept ‘Building with nature’ heeft zich intussen bewezen en nu gaat Engeland daar ook mee aan de slag. Hetzelfde geldt voor het bekleden van dijken met Hillblocks. In Nederland is uit onderzoek ge- bleken dat een dergelijke aanpak veel voordeliger is en met hulp van Partners voor Water-subsidie hebben we kunnen aantonen dat dat ook in Engeland zo is. Bij de Engelse water bedrijven is er daar naast veel belangstelling voor de Nereda-tech- nologie. “Neder land moet het in deze markt echt hebben van de innova- ties, die dankzij kennis van de Britse context kunnen worden toegepast”, besluit Flikweert.


Export Waterbouw 32% EU-landen 10% rest Europa 8% VS en Canada 8% Latijns-Amerika 1% Australië en Nieuw-Zeeland 18% Midden-Oosten 1% China 13% rest Azië 9% Afrika


Export Watertechnologie 47% EU-landen 1% rest Europa 14% VS en Canada 7% Latijns-Amerika 1% Australië en Nieuw-Zeeland 9% Midden-Oosten 2% China 12% rest Azië 7% Afrika


Veel export binnen EU Uit de jaarlijkse Waterexport Index (WEX), die in opdracht van het Netherlands Water Partnership wordt opgesteld, blijkt dat de EU voor de Nederlandse watersector verre- weg de belangrijkste afzetmarkt is. Uit de meest recente WEX-editie over 2015 blijkt dat watertechnologiebedrijven voor 47 procent hun omzet uit EU-landen hebben gehaald. Voor waterbouwbedrijven ligt dat met 32 procent iets lager, omdat die in 2015 ook veel omzet (18 procent) uit het Midden-Oosten hebben gehaald.


De bouw van het Mayfl ower drinkwaterzuivering van South West Water die wordt uitgerust met de Nederlandse Six-Ceramac technolgie van PWNT Technologies. Hier de bouwers die in januari hun 300ste bouwdag vierden.


Ontwerp van de Engelse zandmotor die voor de kust van East Anglia zal worden aangelegd.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48