This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW


Nieuwe vizierschuif stuw Amerongen


Foto’s: Thea van den Heuvel DAPh, Rijkswaterstaat/Siemens


Eind juli heeft Rijkswaterstaat de eerste nieuwe vizierschuif geplaatst op het stuwcomplex Amerongen in de Lek. Met zijn 48 m diameter en 9 m hoogte is de schuif het meest in het opspringende onderdeel van het complex.In totaal laat Rijkswaterstaat alle zes vizierschui- ven vervangen die vijftig jaar geleden zijn geplaatst op de drie stuwcomplexen in de Lek en Neder rijn. Als eerste was het stuwcomplex Amerongen aan de beurt. Te samen met Ha- gestein en Driel, vormen ze het ‘stuwensemble’. Het stuwcomplex Driel wordt ook wel de ‘kraan’ van Nederland wordt genoemd omdat die het water, dat via de Rijn ons land binnen- stroomt, verdeelt tussen de Nederrijn en Lek en de IJssel. De stuwcomplexen Amerongen en Hagestein zorgen vooral voor de bevaarbaarheid van de Nederrijn en Lek. De renovatie van de drie stuwcomplexen wordt uitgevoerd door Siemens die in 2016 met de voorberei- dingen is begonnen. Het stuwcomplex Amerongen krijgt een centraal bedieningsgebouw van waaruit de drie gerenoveerde complexen vanaf 2019 bediend zullen gaan worden.


Aankomst tijdelijke kering


Om de oude vizierschuif te kunnen verwijderen


geplaatst. is vorig


jaar eerst een tijdelijk keer- middel


Duidelijk


zichtbaar zijn de uitsparingen waarin later demonteerbare betonnen schuiven zijn ge- plaatst. Die schuiven kunnen bij hoog water eventueel worden verwijderd om extra rivierwater door te laten.


Verwijderen oude schuif Eerst is het middendeel ver- wijderd en daarna zijn de twee andere delen uit hun as gelicht en afgevoerd.


38 WATERFORUM NR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48