This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERKWALITEIT


Schema van de drie pijlers waar de overheid zich op richt bij het weren van zeer zorgwekkende stoffen uit de leefomgeving. Lozers zijn verplicht iedere vijf jaar te rapporteren aan het bevoegd gezag over de getroffen maatregelen en eventuele nieuwe technieken die beschikbaar zijn gekomen om verdere invulling aan de minimalisatie te geven.


Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) uit leefomgeving weren Beleidsdoel Weren of Verwaarloosbare concentratie


Aanpak


Bronaanpak


Minimale restlozing


Ladder v. Lansink


Continue verbeteren


Niet gebruiken • Vervanging ZZS • Ander proces


Niet / zo min mogelijk in afvalwater


Optimalisatie (end of pipe)


Instrumenten


ABM


Immissietoets


Nog scherpere focus


De huidige aandacht voor ZZS heeft bij het bedrijf voor een nog scherpere focus op zijn processen gezorgd, stelt Kooy- mans. “We houden onszelf continu scherp, maar ZZS duwt ons nog meer in de richting van het minimaliseren van onze emissies.” Natuurlijk is er nog de economische toets, weet Kooymans. “Het moet wel verantwoord zijn in nieuwe wa- terbehandelingstechnieken te investeren.” Kooymans ver- wacht dat de meetmethoden van externe laboratoria veel nauwkeuriger zullen worden. “Met de huidige analyses is het niet mogelijk te meten of bij een bepaalde stof sprake is van een nullozing.” Ook wil AVR anticiperen op het vernieuwen van zijn watervergunning in 2025. “De overheid kan immers op termijn aanvullende eisen stellen. Daar gaan we niet op wachten.”


Richard Kooymans, AVR: “Technische ontwikkelingen zullen ons in staat stellen verbeteringen in onze processen aan te brengen. Nullozing blijft immers ons doel.”


ZZS-lijst uitgebreid Het RIVM heeft op 31 mei bekendgemaakt dat de ZZS-lijst met 19 stoffen is uitgebreid. De uitbreiding volgt op een wijziging van de Europese gevaarsindeling, waarbij de 19 stoffen de nieuwe kwalifi catie kregen van CMR (carcino- geen, mutageen en/of reproductietoxisch) categorie 1A of 1B.


In Nederland leidde deze nieuwe kwalifi catie per direct tot de status van Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Verder is een inhaalslag voor stoffen en stofgroepen met REACH- restricties en een PBT-stof uitgevoerd. Deze blijken ook aan de ZZS-criteria te voldoen.


Logo waarschuwing milieugevaarlijk.


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48