This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERSCHAARSTE


Rolien Sasse schreef rapport over effecten van watercrises


Confl icten voorkomen met goed watermanagement


Rolien Sasse schreef in opdracht van het Netherlands Water Partnership het rapport ‘Watercrises - Oorzaak van confl ict of bijdrage aan stabiliteit’. Zij is ervan overtuigd dat de Nederlandse watersector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van watercrises in de wereld. De klimaatverandering zet weliswaar forse druk op de ketel, maar Sasse blijft optimistisch: “Waterschaarste is grotendeels door de mens veroorzaakt en kan ook weer door mensen worden opgelost.”


Door Jac van Tuijn


“Een overstroming verbindt, een droogte verdeelt”, consta- teert Rolien Sasse. Ze trekt die conclusie op grond van haar jarenlange ervaringen met ontwikkelingshulp en een recen- te literatuurstudie naar de oorzaak van watercrises en de invloed op confl icten en migratie. In opdracht van het Netherlands Water Partnership schreef ze een rapport over een mogelijke Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van confl icten die met water te maken hebben. “Bij overstromin- gen zie je dat het water als een gemeenschappelijke vijand wordt gezien. Daar vecht je samen tegen. Bij droogte ligt dat


anders. De verdeling zet dan extra druk op de ketel. En kan een bestaande politieke spanning verhevigen. Waterschaar- ste is een push-factor. Het gebrek aan water ontneemt mensen hun bestaansrecht en daardoor trekken ze weg of komen ze in opstand”, aldus Sasse. Ze benadrukt dat dit van alle tijden is. “Vroeger kwam dat ook al voor, maar nieuw is de omvang van de droogte en de massaliteit van de migratie.”


Uitzichtloosheid Als afgestudeerde politicologe kwam ze in de ontwikkelings- samenwerking terecht en ze werkte lange tijd in Sierra Leone en Cambodja. Terug in Nederland werd ze directeur van Simavi, waar ze veel te maken kreeg met waterprojecten.


Na tien jaar besloot ze het veldwerk weer op te pakken en vertrok ze naar Afrika om voor het Wereldnatuurfonds als freelancer in Kenia aan een waterproject mee te werken. “Ik begon me hier in Nederland af te vragen of het er in ont- wikkelingslanden echt nog wel zo aan toen ging als ik me herinnerde. De wereld ver- andert


Rolien Sasse: “De verdeling van het schaarse water zet extra drukop de ketel. En kan een bestaande politieke spanning versterken”.


12 WATERFORUM NR 5 snel. Er is tegen-


woordig ook rijkdom in arme landen. Net zo goed als er in rijke landen als Nederland steeds meer armoede is. Die ongelijkheid neemt toe”, merkt Sasse. In fragiele lan-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48