This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERNATIONAAL


Over een maand komen waterexperts uit de hele wereld bijeen in Amsterdam, om zich te buigen over klimaatbestendige steden met een circulaire en CO2


-neutrale waterketen.


Twee uiterst actuele thema’s, waarmee Nederland zich onderscheidt op de vierde internationale AIWW-conferentie. De uitdagingen liegen er niet om: studies laten zien dat de wereldwijde vraag naar schoon water het huidige aanbod ruimschoots zal gaan overtreffen.


Over een maand begint de Amsterdam International Water Week, met als een van de hoogtepunten de tweedaagse internationale AIWW-conferentie. Het programma is indruk- wekkend, met veel topexperts die naar Amsterdam komen om met elkaar te praten over mondiale watervraagstukken. Maar de organisatie wil dat het niet blijft bij praten alleen en bereidt ‘Amsterdam agreements’ voor. Een internationale va- riant van de ‘green deals’ zoals we die in Nederland al kennen op het gebied van het klimaatbestendig maken van steden. Het is de bedoeling om onderzoekers, overheden en bedrij- ven rond concrete problemen bij elkaar te brengen - soluti- on workshops en case sessions - en ze vervolgens zover te krijgen dat ze - na de conferentie - contact blijven houden en samen het probleem ook daadwerkelijk aanpakken.


Het lichtend voorbeeld daarbij is de samenwerking die Arcadis, Deltares en Waternet tijdens de vorige AIWW be- klonken, om steden te helpen bij het klimaatbestendig maken. De drie partners zijn in contact geraakt met Beijing en werken nu samen aan een aanpak voor het klimaatbestendig maken van deze stad. Dit jaar komt een Chinese delegatie met vertegenwoordigers van de Beijing Water Authorities naar de conferentie om hun ervaringen te delen.


Rondetafelgesprekken Bij het programma van de conferentie staat praktische uit- voerbaarheid voorop en het programma richt zich niet alleen op bedrijven, maar ook op steden en waterbedrijven. Een stad werkt immers binnen andere kaders dan een onderne- ming, en de industrie heeft een andere invalshoek dan een waterbedrijf. Daarom zal voor alle drie de doelgroepen ronde- tafelgesprekken, zoals het Leader Forum, worden georgani- seerd met topexperts uit de hele wereld. Het is de uitdaging van de conferentie om vanuit een mondiaal perspectief te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen van watervraag- stukken voor deze specifi eke watergebruikers.


Negen miljard mensen De wereldbevolking zal de komende jaren nog sterk groei- en, zo verwachten de meeste demografen. Niet alleen zullen die wereldburgers allemaal willen eten, ook de welvaart zal toenemen. Met als gevolg een groter watergebruik in de in- dustrie, energiesector en landbouw. Toekomststudies laten zien dat de vraag naar water het huidige aanbod ruim zal gaan overtreffen. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat deze


Actieve deelname aan rondetafelgesprekken zijn een belangrijk doel van de AIWW-conferentie. Hier de tafel bij de vorige editie met vertegenwoordigers van steden vanuit de hele wereld.


ontwikkelingen zullen leiden tot een mondiale watervraag die het aanbod met 40 procent gaat overstijgen. De water- gemeenschap staat voor de opgave om nieuwe manieren te zoeken om deze toenemende vraag naar water te temperen en/of te kunnen blijven bijhouden.


Over dat achterliggende watervraagstuk zal de AIWW-con- ferentie gaan. De conferentie is in acht jaar uitgegroeid tot een topevenement, dat zich laat vergelijken met het World Water Forum en de Stockholm en Singapore Water Week. Onderscheidend van die andere evenementen is dat de AIWW-conferentie is gelinkt met de toonaangevende vak- beurs Aquatech op het gebied van watertechnologie en het evenement FloodEx Europe op het gebied van overstromin- gen. Daarmee is de AIWW-conferentie ingebed in een omge- ving van zeer praktische oplossingen.


AIWW-conferentie Datum Locatie


31 oktober en 1 november RAI Amsterdam


Organisatie RAI Amsterdam, Netherlands Water Partnership en International Water Conferences


Meer informatie: www.internationalwaterweek.com


WATERFORUM SEPTEMBER 2017


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48