search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Oproep66 Oproep


Veteranen Amerstreek VETERANENBORREL


In augustus 2018 is Stichting Veteranen Geertruidenberg opgericht met als vaste ontmoetingsplek café Linq in Raamsdonksveer, waar elke tweede donderdagavond van de maand een veteranenborrel wordt gehouden. In oktober is de naam veranderd in Ve- teranen Amerstreek, omdat uiteraard veteranen uit de omliggende gemeen- tes welkom zijn. Veteranen uit de regio kunnen zich aanmelden via WWW. VETERANENGEERTRUIDENBERG.NL/ AANMELDEN.HTML 58. Of ga naar WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ VETERANENAMERSTREEK.


Reünie Geniepeleton 7-16


Al Yatun GEZOCHT


Voor een reünie op 31 augustus 2019 van het UNIFIL Geniepeloton UN-post 7-16 Al Yatun (lichtingsploegen 80-1-2- 3-4-5-6) zijn wij op zoek naar: Jan Berends, Willem Martens en John Wijnands. Graag contact opnemen met Matje van de Laar BRUINTJE-DE-BEER@LIVE.NL


Jan van Klinken GEZOCHT


Ik ben op zoek naar een oude vriend uit de arbeidsdienst, Jan van Klinken. Hij woonde destijds (1946) in Tweede Exloërmond. We zijn elkaar kwijtge- raakt bij het onderduiken uit de ar- beidsdienst. Ik kon toen niet terug naar Zeeland, maar hij kon wel naar Drenthe. Toen we beiden opgeroepen zijn voor militaire dienst in Indië, zijn we elkaar uit het oog verloren. Voor contact: PIET MOERDIJK: (0113) 34 27 41


Waar mensen mensen zijn BOEK


Lees het relaas van Guus Geluk over zijn tijd in Papoea Nieuw-Guinea. Het is een veldverslag van een jonge man vol idealen en overtuigd van het goede in de mens. Bestel dit boek direct bij de schrijver voor 15 euro. Maak dit bedrag over naar NL84INGB0001522572 t.n.v. J. Henskens o.v.v. Waar mensen mensen zijn.


Make Sense VRIJWILLIGERSWERK


Je steentje bijdragen in Bosnië? Stichting Make Sense zet vrijwilligers in om woningen op te knappen voor bewoners in heel Bosnië. Een kleine druppel op een gloeiende plaat, maar een mooie gelegenheid voor veteranen om daaraan bij te dragen. Kijk op WWW.STICHTINGMAKESENSE.NL.


Oprichting IMSO AANMELDEN


Op 6 maart 2019 is als zelfstandige afdeling van het Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM) de Identi- teitsgroep Marinier Speciale Operaties (IMSO) opgericht. Deze groep is voor alle (oud-)mariniers die als kikvorsman, mountainleader of interventie-ope- rator zijn opgeleid voor het uitvoeren van speciale operaties én voor alle mariniers, ongeacht achtergrond, die daadwerkelijk aan speciale operaties hebben deelgenomen. Aanmelden via imsoleden@gmail.com of schriftelijk IMSO, Amerbos 150, 1025 ZR Amster- dam. Lidmaatschap van het COM is verplicht. Geen aparte contributie. IMSO is gelieerd aan de Netherlands Maritime Special Operations Force (NLMARSOF) van het Korps Mariniers.


DICII CONTACT


DICII, de uitzendeenheid Libanon 1984, heeft contact met elkaar via Facebook


M.C. (Giel) de Ridder


GEZOCHT


Cor Rebergen, Nieuw-Guineavete- raan, is op zoek naar Giel de Ridder die samen met hem bij stuk 3, 4.2 Mortier- peloton, 41ste Infanteriebataljon Stoot- troepen in 1962 in Kaimana diende. Ik zou graag met hem in contact willen komen. Tijdens de uitzending was hij woonachtig in de Noordoostpolder. CORANNIEREBERGEN@CAIWAY.NL


en Whatsapp. Ook meepraten? Meld je aan via Facebook, zoek naar ICI II reünie en vermeld je naam, registratie- nummer en gegevens. Na controle van de personeelslijst word je toegevoegd. DUTCHINFCOY2@GMAIL.COM


Insigne INFORMATIE


Mijn vader heeft in Indonesië (1947– 1950) gevochten. Na zijn overlijden vond ik dit insigne en dat kan ik niet thuisbrengen. Mijn vader wilde nooit over deze tijd praten. Kan iemand me vertellen wat het is en welk verhaal erbij hoort. Informatie naar M.STIJNTJES@KPNMAIL.NL.


Peel en Maas LOKALE VETERANENDAG


De gemeente Peel en Maas organiseert jaarlijks een lokale veteranendag. Kijk in de agenda om te zien wat er bij u in de buurt allemaal te doen is: WWW.VETERANENINSTITUUT.NL/ AGENDA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76