search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In memoriam 63


Eduard


Jacob 1923–2019


Marineveteraan sergeant-majoor b.d. Eduard Jacob is op zondag 13 januari 2019 op 94-jarige leeftijd overleden. De voormalige vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) stierf in een verpleeghuis in Julianadorp. Eduard Jacob werd in 1923 geboren in Surakarta (Midden-Java). Zijn vader was van Indische en zijn moeder van Menadonese afkomst. Na de lagere en technische school trad hij in 1940 in dienst bij de MLD. In Surabaya kreeg hij een opleiding tot vliegtuigmon- teur. Later haalde hij het brevet van boordwerktuigkundige. In 1941 ging hij naar Engeland waar hij na verdere opleiding bij het grondpersoneel van het Nederlandse 320 Squadron RAF te- rechtkwam. Jacob sleutelde vooral aan B-25 Mitchell bommenwerpers. Veel jongens die tot boordwerktuigkundige/ schutter waren opgeleid, sneuvelden. Hij beheerde de pot met geld voor de nabestaanden. Het vliegend en grondpersoneel ging vriendschappelijk met elkaar om; zijn Indische afkomst was geen reden tot discriminatie. Achteraf hoorde hij over de ontberingen en de internering van zijn familie in Nederlands-Indië. Na de oorlog vloog hij terug naar Indië waar hij terugkeerde naar de marine en Catalina’s onderhield. Later diende hij in Nieuw-Guinea waar hij vanaf Biak als boordwerktuigkundige met de Martin Mariner vloog. In 1958 ging hij naar Nederland waar hij onder meer in Den Helder en op Valkenburg diende. In 1973 ging hij met functioneel leeftijds- ontslag. Als hobby repareerde hij auto’s. Via een Indische vriend kwam hij na het overlijden van zijn vrouw in 2008 op Bronbeek wonen. De omgangsvormen waren er volgens hem wat losjes. Daar had Jacob wat moeite mee: ‘Meerderen noem je niet bij de voornaam.’ Jacob


G.E.M.P. Houtermans ✝ 5 SEPTEMBER 2018 De heer Houtermans was vanaf 1946 soldaat 1e kl. K.T. bij de X Brigade met standplaatsen Soerabaja, Malang en Lawang. Na zijn dienstperiode bleef hij als burger in Nederlands-Indië en keerde


in 1957 naar Nederland terug.


J.G. Paardekam ✝ 15 DECEMBER 2018 Joop Paardekam zat in Nederlands-Indië in de 3e Compagnie 411e bataljon Garde


Grenadiers (1947–1950).


Cornelis de Jonge ✝ 24 DECEMBER 2018 Cornelis de Jonge heeft als dienstplichtige in Nederlands- Indië gediend (1946–1949) als grenadier.


‘Bij het Nederlandse 320 Squadron RAF sleutelde hij aan B-25 bommen- werpers’


was een markante Bronbeekbewoner en liefhebber van een goed glas whisky. In augustus 2016 was Jacob nog bij een reünie in het Engelse Dunsfold, de locatie waar zijn 320 Squadron in 1944 opereerde. ‘Emotioneel’, zo omschreef de toen 92-jarige Jacob de reünie. Hij was een van de laatste veteranen bij de bijeenkomst op het vliegveld. Jacob raakte ontroerd toen hij de historische B-25 Mitchell bommenwerper zag en hoorde, het toestel waaraan hij zo vaak had gewerkt.


JEOFFREY VAN WOENSEL HISTORICUS, VETERANENINSTITUUT


P. Kooij ✝ 3 JANUARI 2019 De heer Kooij behoorde tot de 7 December Divisie en vertrok in 1946 naar Batavia en keerde in 1949 terug naar Nederland.


H.T Brammer ✝ 4 JANUARI 2019 De heer Brammer diende in Nederlands-Indië bij de 4e bat.


regiment stoottroepen.


Harry Straus ✝ 4 JANUARI 2019 Harry Straus diende op Soerabaja (1949–1950). Hij droeg het Ereteken voor Orde en Vrede ingevolge besluit van de Luitenant Gouverneur


Generaal van Nederlands-Indië.


Willem Schreuder ✝ 6 JANUARI 2019 Willem Schreuder was militair bij het Korps Mariniers. Hij diende als O.V.W.’er in 1-3 R.I. , dat opging in 1-15 R.I. In 1962 was hij in Nieuw-Guinea. Tot zijn pensionering was hij betrokken bij vele marinemissies (o.a. op de Karel


Doorman) o.a. naar Curaçao.


Leendert Lodder ✝ 22 JANUARI 2019 Leendert Lodder werd in de meidagen van 1940 gemobiliseerd om met het 4e regiment infanterie de vliegvelden Ypenburg en Valkenburg te verdedigen tegen de Duitse bezetter. Hij was de trotse drager van het Mobilistie- oorlogskruis en het


Draaginsigne Veteranen.


Jan Bezembinder ✝ 22 JANUARI 2019 Jan Bezembinder diende als hospitaalsoldaat in D4 - RI, 17e peloton, Palembang, Sumatra van


mei 1947 tot februari 1950.


Ferenc de Haas ✝ 25 JANUARI 2019 Majoor b.d. F.G.M. de Haas.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76