search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
12


Voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer en luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, die in Afghanistan leiding gaf aan een grote multinationale troepenmacht, reflecteren op het bestaan van het Atlantisch bondgenootschap, op de zin van de missie in Afghanistan en spreken over militairen en veteranen van nu. ‘In de maatschappij is het respect voor de krijgsmacht toege- nomen, zeker sinds we echt worden ingezet’, constateert De Kruif. De geschiedenis van de NAVO kent


V


ruwweg drie tijdvakken. De eerste fase wordt gevormd door de Koude Oorlog. De twee periode begint na de val van de Muur en loopt door tot de missies die na de aanslagen van 2001 plaatsvinden. In de huidige periode ligt het accent op de verdediging tegen Poetins Rusland, minder machtig dan de Sovjet-Unie maar volop destabiliserend bezig. De Kruif: ‘We hebben de Koude Oorlog gewonnen en daar ben ik als militair trots op.’ Hij maakte als jonge officier de laatste fase van dit conflict mee en leerde toen, onder andere, leidinggeven aan


grote eenheden. ‘Het maakt nogal uit of je met een peloton van veertig man van A naar B moet of met een brigade van vierduizend man. We zijn dat laatste, door kleinschalig optreden tijdens missies en door bezuinigingen, helaas verleerd. Daar hebben we nu last van, nu we vanwege Rusland weer in groter verband moeten kunnen opereren.’ Voor De Hoop Scheffer vormde de politieke cohesie die de NAVO tijdens de Koude Oorlog onder leiding van de Verenigde Staten tentoonspreidde, de kracht van het bondgenootschap. Die


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76