search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dossier


23


Internationale missies zijn


bestaansrecht van de NAVO


een integraal deel van het


Uiteenlopende belangen Kortom, de dynamiek van de VN enerzijds en regionale organisaties anderzijds loopt nogal uiteen. Hun belangen verschillen. Dit valt helemaal op als grootmachten proberen een re- gionale organisatie te domineren, zoals Nigeria binnen ECOWAS. Tot op heden voerden een kleine dertig regionale or- ganisaties missies uit, grotendeels met goedkeuring van de VN. Het lijkt erop dat de regionale organisaties in de ko- mende jaren deze rol gaan bestendigen of zelfs vergroten. Voor de NAVO zijn internationale missies inmiddels een integraal deel van haar bestaansrecht, hoewel de conventionele dreiging van vooral Rusland lonkt. De EU bouwt ver- der aan een zelfstandig buitenland- en defensiebeleid. Een Europees leger zal er niet snel komen, eigen missies blij- ven dan een alternatief. Ook Afrikaanse organisaties als de AU klinken in elk geval op papier ambitieuzer. Tot een systematische samenwerking en strakke afspraken tussen de VN en de betrokken regionale organisaties is het nog steeds niet gekomen. Naar verwachting zullen die regionale organisaties dus steeds vaker hun


eigen operaties mandateren als ze die nodig vinden. De huidige Enhanced Forward Presence (eFP) in de Baltische staten is al helemaal een eigen ding van de NAVO. Denk ook aan de EU- grensbewakingsorganisatie Frontex, die de Europese landen als zeer nood- zakelijk beschouwden. Intussen blijft de VN-Veiligheidsraad intern verdeeld, worden hervormingen op de lange baan geschoven en beschikt de wereldorga- nisatie nog steeds niet over voldoende middelen en stafcapaciteit. Van presi- dent Donald Trump valt al helemaal niets te verwachten – behalve dat hij het VN-gebouw in New York inschat als een rendabel stukje vastgoed ... Mijn advies: gooi de afkortingenlijstjes met regionale organisaties en missies voor- lopig nog maar niet in de prullenbak!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76