search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
60 brieven


Deel uw mening in de brievenrubriek. Mail de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. brieven. Of stuur uw brief naar Checkpoint, rubriek brieven, Postbus 862, 1180 AW, Amstelveen. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.


Hoogste achting


Ik wil de heer Crott bedanken dat hij in zijn brief (CP01) ons – als zijnde naoorlogse veteranen – huurlingen van de Verenigde Naties noemt. Ook dat wij niet vaderlandslievend zijn, is erg aardig van u. Zelf ben ik vrijwillig als dienstplichtig militair naar voormalig Joegoslavië geweest waar ik door de VN, volgens u, ingehuurd werd om voedsel en hulpgoederen door oorlogsgebied te vervoeren naar de noodlijdenden. Dit heb ik gedurende zes maanden naar eer en geweten uitgevoerd. Niet omdat ik daarvoor betaald werd, maar omdat dat van mij verwacht en gevraagd werd. Net zoals alle andere veteranen voor mij en na mij gedaan hebben. Ik heb altijd de hoogste achting voor veteranen van alle leeftijden, en alle oorlogen en vredesmissies. Zij waren en zijn Nederlands besten en verdienen het zeker niet om door u als niet-va- derlandslievende huurlingen benoemd te worden. Persoonlijk vind ik het zeer aanmatigend van u dat u meent het recht te hebben om zovelen in een hoek te zetten. MARCO WOUDSTRA, UNPROFOR


Medailles


In het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest is het bij wet toegestaan dat de kinderen van een overleden veteraan de medailles mogen dragen. Weliswaar niet op het hart, maar op de rechterzijde van de borst. Zo tonen zij eer en respect aan hun ouder. In het kader van meer waardering voor de


veteraan in het algemeen en de relatie ouder en veteraan in het bijzonder, zou het goed zijn als Defensie eenzelfde wet (ministeriële beschikking of AMvB) zou maken. Misschien kunnen we Defensie over de streep trekken. PIET GROOT, LKOL BD


PTSS


Het valt mij op bij het lezen van vetera- nenbladen, waaronder Checkpoint, dat relatief veel veteranen last hebben van PTSS. PTSS, daar vraag je niet om, dat overkomt je. Echter, als ik bijvoorbeeld lees dat een vrachtwagenchauff eur vier of zes maanden in Bosnië heeft gediend en daar later PTSS door krijgt, dan vraag ik me af hoe dat komt. Waarom deze mededeling niet vergezeld laten gaan van de ervaringen van zo’n jongen? Een kort verhaal van wat die veteraan heeft meegemaakt, maakt het begrijpelijker voor de lezer hoe het komt dat deze jongen in de ellende is gestort. GEORGE BOSMA


Ereplek in mijn hart


In ons huis zijn geen zichtbare herin- neringen aan mijn periode in Nieuw- Guinea. Maar mijn hart is een grote ere- plek. Tijdens patrouilles heb ik Papoea’s ontmoet die nog met één been in het stenen tijdperk stonden. Deze mooie mensen, wat een prachtig volk. Als ik aan deze mensen terugdenk, word ik emotioneel en verdrietig dat het deze mensen zo is vergaan. Het is een onrecht wat deze mensen is aangedaan. Ze zullen voor altijd in mijn herinnering blijven. Met een oude camera maakte ik foto’s. Jammer dat ze zo slecht zijn geworden. C. JANSEN


Het gaat niet goed in Bosnië


Graag wil ik reageren op het artikel van Jurgen Huiskes. Ik heb zelf in 2015 een half jaar mogen dienen bij EUFOR/Althea, de missie in Bosnië-Herzegovina. Natuurlijk is er in Bosnië veel veranderd; er is herbouwd – vaak met steun vanuit het buitenland (EU/VN) en er vinden hervormingen plaats. Maar toch moet ik de mening van Jurgen onderschrijven: het gaat niet goed. Het gaat niet goed in die zin dat de bevolking niet tot elkaar komt. De politiek voedt dat en houdt dat in stand in alle systemen die hen ten dienste staan of die zij kunnen beïnvloeden. Je ziet het op scholen, bij de politie, in de rechtszaal en er is vriendjespolitiek waardoor veel jongeren niet aan het werk komen. Overal is de maatschappij etnisch verdeeld en deze blijft verdeeld door de politieke invloed. Daardoor blijft Bosnië een voedingsbodem voor etnisch confl ict en een kruitvat dat elke keer weer kan ontploff en – nee, dat gaat niet goed in Bosnië. G. DIJK, OMMEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76