search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
54 column


BARRY HOFSTEDE


D


dreamer, but I’m not the only one’


‘You may say I’m a


De NAVO-lidstaten houden het alweer zeventig jaar met elkaar uit. Een hele prestatie, hoe je het ook wendt of keert. Zeker in de wereld van vandaag. Echt gedoe is er nooit geweest, of het moet zijn dat de NAVO vorig jaar als overbodig orgaan werd bestempeld. Van overbodigheid lijkt me zo snel geen sprake, en ik vind het een vrij hoogmoedige uitspraak, en ook vrij ondoordacht. De enige reden die de NAVO overbodig maakt, is wanneer er nergens meer oorlog is. Ik weet het, dat is een wensdroom. Maar zoals John Lennon zong: ‘You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one’. De NAVO is opgericht vanuit een op vrede en veiligheid gericht ideaal. Machtsvertoon om machtsvertoon tegen te gaan. Het is een duivels dilemma en een gekmakende contradictie. Het is verbazingwekkend en ten- hemelschreiend hoeveel geweld er wordt gebruikt in naam van de vrede. Wat ik wereldleiders soms hoor uitkramen, heeft gevaarlijk veel weg van Newspeak-taal zoals die wordt gebezigd in George Orwells boek 1984: ‘War is peace’. De NAVO overbodig? Je


zuster op een houtvlot … De Koude Oorlog is terug van weg- geweest. Burgerbevolkingen worden tegen elkaar opgezet en het strijdperk is een klein land dat ertussenin ligt: Oekraïne. Maar al te vaak fungeren kleinere landen als schoolplein voor de wereldmachten, die daar hun ruzies uitvechten. Zo had je Vietnam, Afghanistan in de jaren 80, en er zijn vast nog wel meer voorbeelden te noemen. Machtsblok tegen machts- blok, in iemand anders achtertuin. Het heeft iets ongelooflijk cynisch en onmenselijks. Net zoals het volgende feit: In de wapenhandel top 10 staan zeven NAVO-landen. Ook doorvoerland Nederland staat erin. Per jaar wordt er volgens Amnesty International voor 100 miljard dollar aan wapens verhandeld en er worden elk jaar genoeg kogels geproduceerd om de wereldbevolking twee keer mee te doden. Vrede en veiligheid? Fuck you very much. Landen die wapen- export hoog in het vaandel hebben staan als onderdeel van het nationale verdienmodel praten met meel in de mond. Oorlog is gewoon handel en de wapenexporterende landen vormen het raderwerk van dit zichzelf in stand houdende mechanisme. De NAVO en soortgelijke clubs zijn nodig, maar mijn hoop is vooral op ons burgers gericht. Want die zijn het die elke dag samen ervoor zorgen, met verdraagzaamheid en begrip en inlevingsvermogen, dat de vlam niet in de pan slaat. Oorlog en vrede, het is allebei mensenwerk. Heden ik, morgen gij …


Barry Hofstede vertrok als dienst- plichtig soldaat vrijwillig naar Bosnië. Hij was van november 1992 tot mei 1993 vrachtwagenchauffeur op een viertonner bij het 1ste NL/BE VN Transportbataljon. Een halfjaar lang hebben hij en zijn kameraden door centraal Bosnië gereden om de lokale bevolking van hulpgoederen te voorzien, terwijl om hen heen een totale oorlog woedde. Barry heeft veel over zijn ervaringen geschreven. Tegenwoordig kan hij er ook over praten. Barry werkt als tekstschrijver.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76