search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
58


agenda R


Reünies en herdenkingen


Reünie 21-42-22 INCO


(QPO 21-22) WOENSDAG 27/03/2019


VAN GHENTKAZERNE, ROTTERDAM De dertiende reünie wordt gehouden in Rotterdam! U ontvangt een inschrijfformulier als u een e-mail stuurt naar onderstaand adres. Meer informatie via: dhr. Van den Akker (voorzitter) akker166@zonnet.nl (06) 16 53 41 72


Hohne DONDERDAG 25/04/2019 LOCATIE NADER TE BEPALEN De reünie vindt dit jaar voor de achtste keer plaats voor alle mili- tairen die tot 1985 gelegerd waren bij 41 Pagncie in Bergen Hohne. Kaderleden en dienstplichtigen zijn van harte welkom. Voor meer informatie en aanmelden stuurt u een e-mail naar pagcniereunie@gmail.com. U ontvangt dan een uitnodiging per mail.


Reünie 41 Pagncie Bergen


Herdenken en vieren 04 EN 05/05/2019


NEDERLAND Op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei staat het herdenken en vieren van vrijheid centraal. In het hele land zijn diverse herdenkingen en bevrijdings- festivals waar veteranen welkom zijn of een actieve rol spelen. Kijk


Wilt u een evenement aanmelden? Mail naar: activiteiten@veteraneninstituut.nl. We plaatsen alle evenementen op www.veteraneninstituut.nl/agenda. Een selectie ervan staat in Checkpoint.


in de agenda op onze website voor alle herdenkingen en vieringen in het land: www.veteraneninstituut.nl/ agenda en www.veteraneninstituut. nl/vrijheidpoweredbyveteranen.


Reünie SFIR 3, 4 en 5 VRIJDAG 24/05/2019


ORANJEKAZERNE, CLEMENT VAN MAASDIJKLAAN 5, 6816 TW ARNHEM Deze reünie is voor alle veteranen van het Regiment Van Heutsz die hebben deelgenomen aan Stabilisation Force Iraq SFIR 3, 4 en 5. Het programma start om 16.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Er is een appel met herdenking gevolgd door een gezamenlijke barbecue. De kosten voor deelname aan de reünie bedragen € 10 per persoon. Registreer u eerst, maak vervolgens het bedrag over naar NL42 INGB 0006055847 ten name van VVRvH (Veteranen Vereniging Regiment van Heutsz) o.v.v. ‘Reünie SFIR 2019’. Vervolgens ontvangt u uw entreebe- wijs voor de reünie. Meer informatie en aanmelden via: www.vvrvh.nl/events-1/reunie-sfir- 3-4-en-5. Of stuur een e-mail naar vvrvheutsz@gmail.com.


O


Het 15-jarig bestaan van het oudste inloophuis voor veteranen van Nederland wordt groots gevierd met een buitengewone vlaggenparade en rijen met historische militaire voer- tuigen. Er is voldoende parkeergele- genheid, eten en drinken aanwezig. De viering begint om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Meer informatie vindt u op www.heteldershoes.nl.


Vi


Overige activiteiten


Viering 15-jarig bestaan Ontmoetingscentrum ’t


Eldershoes ZATERDAG 18/05/2019


ALDENHOFSTRAAT 13, 6431 KA HOENSBROEK


Thuisfrontontmoetingsdag ZATERDAG 06/04/2019 DOORN De eerste Vi Thuisfrontontmoetings- dag van 2019 is een feit! Dit jaar gaan we voor een spannend programma waarbij u elkaar beter leert kennen en u voor leuke uitdagingen komt te staan. Wilt u ervaren hoe het is om in dienst te zitten? Mis deze thuisfrontontmoe- tingsdag dan niet. Het informatieve ochtendprogramma start om 9.30 uur, gevolgd door een lunch. Tijdens het middagprogramma wordt u op een ongedwongen manier onderge- dompeld in de militaire wereld. Dit is een dag speciaal voor het thuisfront vanaf 18 jaar. Dus: bent u partner, kind of ouder van een veteraan en wilt u andere thuisfron- ters ontmoeten? Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld u aan via: www.veteraneninstituut.nl/ 6april2019. Mail voor vragen naar thuisfront@veteraneninstituut.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76