search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
52 55 jaar geleden Toen al in Jemen


Generaal-majoor b.d. Patrick Cammaert reisde met een team van VN-waarnemers in december 2018 naar Jemen. Tussen november 1963 en september 1964 namen Nederlanders daar al eens deel aan de United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM).


Tekst Bram de Graaf Fotografi e Ministerie van Defensie, ANP


NOV 1963


JAN 2016


Nederlandse inbreng


SEP 1962


Staatsgreep


Na het overlijden van de Noord-Jemenitische koning/imam Ahmad pleeg- den soennitische offi cieren van zijn lijfwacht een staatsgreep. Ze riepen de Jemenitische Arabische Republiek uit. Troonopvolger Al-Badr vluchtte met zijn sjiitische gevolg naar het bergachtige noorden van het land en begon een burgeroorlog. De nieuwe republiek, die werd erkend door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, kreeg militaire steun van Egypte, dat ook troepen zond; de royalisten van Al-Badr werden door Saoedi-Arabië bewapend.


JUN 1963


UNYOM


Na internationale druk sloten Egypte en Saoedi-Arabië in april 1963 een akkoord, waarbij ze afspraken zich uit het confl ict terug te trekken en wapenleveranties stop te zetten. VN-waarnemers gingen de uitvoe- ring controleren. Op 4 juli werd de United Nations Yemen Observation Mission (UNYOM) operationeel. De kosten van de missie waren voor Saudi-Arabië en Egypte. Omdat in het grensgebied de wapensmokkel doorging, kwam hier een gedemilitariseerde zone met observatieposten en luchtverkenningen. De lucht- verkenningseenheid werd in november vervangen door 25 extra UNMO’s (militaire VN-waarnemers).


Aan de missie namen veertien landen deel. Nederland leverde twee majoors van het Korps Mariniers. Op 27 november kwamen ze aan in de hoofdstad Sanaa. Begin 1964 kregen ze gezelschap van nog twee Nederlandse offi cieren. De Nederlanders hielden toezicht op Egyptische troepenbewegin- gen en patrouilleerden langs de grens met Saoedi-Arabië. De afl ossing volgde na minimaal twee, maximaal vijf maanden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76