search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
14


Interview


maatschappelijke meerwaarde


hun ervaringen een grote


Veteranen hebben met


OV Mart de Kruif ER


Mart de Kruif voerde in het kader van ISAF (International Security Assistance Force) van november 2008 tot november 2009 vanuit Kan- dahar het commando over uiteindelijk 45.000 militairen en was van najaar 2011 tot voorjaar 2016 commandant landstrijdkrachten. Tegen- woordig is hij betrokken bij ‘75 jaar Vrijheid’, een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, maar vooral bezig met het meehelpen voorbe- reiden van de Invictus Games die in 2020 in Den Haag wor- den gehouden.


heeft gemaakt voor de toekomst van Afghanistan. We zijn er niet voor niets geweest.’ De Kruif beaamt dat: ‘Ik heb het beeld dat een groot deel van de Afghanen bewust bezig is met de toekomst en bereid is daarvoor te vechten, dat is mede door ons bereikt.’ Maar voor De Kruif is het antwoord op de succesvraag uitein- delijk niet beslissend. ‘Af en toe zijn er momenten in het leven waarin je zegt: ik moet wat doen, ongeacht wat de uitkomst is. Ik bedoel dit niet verheven, in de zin van standbeelden en helden, het gaat mij om de persoonlijke zingeving, om persoonlijke keuzes die je maakt.’


Trotse veteranen Alle operaties en tussentijdse aflos- singen samen, zijn er in de jaren na 2001 bijna 30.000 Nederlandse mili- tairen uitgezonden naar Afghanistan. De militairen die daar dienden, hebben de veteranenstatus. Dat geldt dus ook voor De Kruif. Burger en niet-veteraan De Hoop Scheffer: ‘Ik voel, zonder daar pretentieus over te wilen doen,


een hechte band met veteranen. In mijn functie van secretaris-generaal heb ik groot respect gekregen voor de enorme loyaliteit van militairen.’ De Kruif beklemtoont dat veteranen ‘over het algemeen positief terugkijken op hun missie’ en met hun ervaringen ‘een grote maatschappelijke meer- waarde hebben’. Over zichzelf zegt hij: ‘Ik ben trots op wat ik heb gedaan en voel me als veteraan absoluut niet miskend.’ Op dit moment is De Kruif volop betrokken bij de voorbereiding van de Invictus Games voor fysiek en/of psychisch gewond geraakte militairen. Die worden in 2020 in Den Haag gehouden. ‘Als de Invictus Games één ding laten zien dan is dat de kracht van de mens, het blijven denken in kansen en mogelijkheden. Dat geeft me veel energie. Daarnaast zie ik bij de voorbereidingen ook een mooie kant van onze samenleving, want er hebben zich letterlijk al duizenden vrijwilligers gemeld om te helpen.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76