search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
16


70 jaar NAVO


Allen voor één


De NAVO kwam tot stand door de dreiging van een oorlog met de toenmalige Sovjet-Unie. Na een rustige periode lopen de spanningen weer op.


Tekst Jan Bos Fotografi e ANP


‘Eén voor allen en allen voor één.’ Onder dat motto tekenden twaalf lan- den, waaronder Nederland, op 4 april 1949 in Washington het Noord- Atlantische Verdrag. Door de krachten te bundelen hoopten de bondgenoten zich te kunnen weren tegen eventuele agressie van de Sovjet-Unie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten het Verenigd Koninkrijk, Canada, Amerika en de Sovjet-Unie weliswaar nauw samen tegen Duitsland, maar na 1945 keerde het tij en zagen de Westerse landen met lede ogen aan dat de Russen steeds meer communistische regeringen in het zadel hielpen. Landen als Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Polen werden satellietstaten van de Sovjet-Unie en verdwenen achter het IJzeren Gordijn. De West-Europese landen realiseerden zich dat ze niet bestand zouden zijn tegen een aanval vanuit het Oosten en stuurden aan op militaire samenwerking met de Verenigde Staten en Canada. Ook de Amerikaanse president Truman maakte zich grote zorgen over verdere ver- spreiding van het communisme en ging graag een bondgenootschap aan met West-Europa. Dit werd verankerd in het Noord-Atlantische Verdrag, een militair


verdrag dat tot op de dag van vandaag nooit is gewijzigd. Het sleutelartikel is artikel 5, waarin elke lidstaat verplicht wordt om een aanval op één lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten.


Wapenwedloop Hoewel sommige landen bang waren hun onafhankelijkheid te verliezen, breidde het bondgenootschap zich van- af de jaren vijftig gestaag uit. Toen in 1955 ook West-Duitsland welkom werd geheten, besloot toenmalig Sovjetleider Chroesjtsjov tot een tegenzet. In Warschau smeedde hij een pact met vrijwel alle Oost-Europese commu- nistische landen. Dit Warschaupact markeert het begin van een volgende fase in de Koude Oorlog waarin beide machtsblokken steeds meer massa- vernietigingswapens ontwikkelden. In plaats van het gevoel van veiligheid te vergroten, waarvoor de NAVO oor- spronkelijk was opgericht, zorgde de wapenwedloop ervoor dat de Europese bevolking zich juist steeds meer be- dreigd ging voelen. In de jaren tachtig keerde de wal het schip en kwam er onder druk van massale protesten een eind aan de kernwapenwedloop. Met het aantreden van Gorbatsjov als leider van de Sovjet-Unie in 1985 kwam de ontspanning in een stroomver-


Tijdslijn


groei NAVO 1949


Oprichting NAVO: België, Canada, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, VS, Denemarken, IJsland, Italië, Noorwegen, Portugal en Nederland


1952 Toetreding Turkije en Griekenland 1955 Toetreding West-Duitsland 1982 Spanje wordt lid 1999 Toetreding Polen, Tsjechië en Hongarije 2004


Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije en Slovenië treden toe


2009 Albanië en Kroatië worden lid 2017 Toetreding Montenegro


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76