search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
34 Libanon


Lessen uit Libanon


Missie tussen hamer en aambeeld


Het is veertig jaar geleden dat Nederland een grote bijdrage leverde aan UNIFIL, de eerste vredeshandhavende VN-missie. Wat zijn de lessen die ‘Libanon’ ons heeft geleerd?


Tekst Johan Kroes Fotografi e Lars van den Brink


Veel van de dienstplichtige jonge mannen beleefden in Libanon de tijd van hun leven. Maar de missie had ook een zwart randje: het was zeker geen ‘vakantiemissie’. De samenleving toonde geen interesse en nazorg stond in de kinderschoenen. ‘Toen we over Beiroet vlogen zagen mijn jongens voor het eerst de kapotgeschoten stad en werd het doodstil in het vliegtuig. Dat was voor hun echt een schok’, zegt Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten. Hij werd in 1983 uitgezonden naar Libanon als commandant van de A-compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon. Samen met Martin Elands van het Veteraneninstituut blikt Van Uhm terug op deze lastige missie. Van Uhm als ervaringsdeskundige en Elands als militair historicus.


V


Elands was onder meer betrokken bij het omvangrijke onderzoek naar UNIFIL en UNIFIL-veteranen. Het onderzoek leidde in 2004 tot de uitgave van het standaardwerk Vredesmacht in Libanon en het onderzoeksrapport Libanon laat ons nooit helemaal los. Een opvallende uitkomst was de ma- nier waarop Defensie de missie voor aanvang presenteerde. Elands: ‘Tal van jongens waren geschokt door wat ze in Libanon aantroff en. Defensie schetste bij aanvang het beeld van een vakantie- missie, als reactie op een actiecomité van verontruste ouders. Defensie wilde die angst en weerstand tegen de uitzen- ding wegnemen en het thuisfront ervan overtuigen dat het een veilige missie


OV Martin Elands ER


Martin Elands (52) is militair histori- cus. Sinds 2000 is hij verbonden aan het Veteraneninstituut, momenteel als hoofd van het Kennis- en Onder- zoekscentrum en plaatsvervangend directeur. Hij heeft de afgelopen 25 jaar vooral gepubliceerd over de militaire inzet tijdens oorlogen en vredesmissies en de (maatschappe- lijke) nasleep daarvan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76