search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
20 Hoe zit het eigenlijk?


Missies in alle soorten en maten


Wie is eigenlijk de baas over die kluwen van internationale militaire missies? Een behoorlijk ingewikkeld vraagstuk. Christ Klep zet uiteen hoe het zit.


Tekst Christ Klep Fotografi e Gerben van Es/MCD Straatbeeld in


het centrum van Gao, Mali,


11 april 2014.


Neem Mali als voorbeeld. De afgelopen jaren trok menig Nederlandse militair die kant op, vooral voor de VN-missie MINUSMA. In Mali kregen ze ook te maken met Barkhane: een Franse anti- terreuroperatie, maar wel gedekt door de VN-Veiligheidsraad. MINUSMA is de opvolger van de missie AFISMA, uitgevoerd door de West-Afrikaanse statengemeenschap ECOWAS. En dan doet ook de EU nog mee met de op- bouwmissie EUCAP en de trainingsmis- sie EUTM. En vergeet de G5 Sahel niet, een andere antiterreuroperatie, opgezet door vijf regionale landen.


N


Wist u dat ...


Er in totaal 69 missies


van de VN-vredesmacht zijn geweest. 130 landen hebben vredestroepen geleverd.


Er in totaal 1800 soldaten uit 100 landen zijn gedood tijdens het dienen in de vredesmacht.


Canada en Fiji van vrijwel elke vredesmacht deel uitmaakten.


In 1988 de Nobelprijs


voor de Vrede werd toegekend aan de vredesmacht.


Blauw de kleur is van de VN: denk aan de blauwhelmen en


een Blauwe Linie als aanduiding van een corridor met VN-


soldaten die twee partijen uit elkaar moeten halen.


Je zou er hoofdpijn van krijgen. Waarom zijn er eigenlijk zoveel ver- schillende missies? De verklaring ligt vooral bij een belangrijke trend in de internationale politiek. De afgelopen dertig jaar zijn de VN en regionale organisaties steeds intensiever gaan discussiëren over de vraag wie missies mag beginnen en uitvoeren. Een zeer relevante vraag. Sinds het einde van de Koude Oorlog nam het aantal interna- tionale operaties snel toe, zoals ook de Nederlandse krijgsmacht merkte.


In de eigen achtertuin In feite botsen in de discussie twee opvattingen. De traditionele visie is dat alleen de VN missies kan goedkeuren en delegeren aan andere uitvoerders. Dit is de zogenoemde universalistische manier van denken: de VN vertegen- woordigt de hele wereldgemeenschap en garandeert zo een minimum aan neutraliteit. Het is dus cruciaal dat de VN – en dan met name de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76