search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
56 doorn Centraal Kerstgedachte


Rond de kerstdagen zijn op meer dan dertig locaties in Nederland en op Curaçao kerstactiviteiten gehouden voor circa 1300 veteranen, thuisfronters en vrijwilligers. Dit werd georganiseerd en betaald door de Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra (VOC) aangesloten Veteranen Inloophuizen en bij een aantal andere initiatieven. De Stichting Dutch Military Veterans


(DMV) deed mee met een aantal huiskamerprojecten. Op vijf locaties gingen geestelijk verzorgers van Defensie mee voor bij het uitdragen van de kerstgedachte. Op de meeste locaties werd een uitgebreide lunch verzorgd, maar in de restaurants van de Echos Homes werd het veteranen- menu geserveerd dat op initiatief van het Veteraneninstituut in Checkpoint was gepresenteerd.


Eerbetoon aan generaal b.d. Ted Meines


Op 4 januari heb ik namens u mogen spreken in Leidschendam bij de onthulling van een bronzen hoofd van de oprichter van het Veteranen Platform en ‘vader der veteranen’ luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Het kunstwerk is een initiatief van de oud- fractieleider van de Gemeentebelangen Voorburg Leidschendam Stompwijk, Walter Rosbenders. Hij vroeg in 2017 om een prominent teken ter nagedachtenis en eerbetoon aan Ted Meines. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft daarop toegezegd zich daar sterk voor te maken. In nauw overleg met de familie is gekozen voor een bronzen hoofd van de generaal. Het kunstwerk is gemaakt door de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels die Ted Meines bijzonder treffend heeft neergezet, mijn complimenten daarvoor. Het is een blijk van erkenning


en waardering voor een bijzondere man wiens leven in dienst stond van het helpen van anderen; van het redden van Joodse kinderen tijdens de oorlog, de zorg voor mensen met een hartafwijking als directeur van de Hartstichting, tot het strijden voor erkenning, waardering en goede zorg voor de veteranen. Het kunstwerk is – heel passend – gesitueerd bij de ingang van de Verzetsheldenwijk. Ik nodig u uit om bij gelegenheid het kunstwerk te komen bekijken.


Brigadegeneraal b.d. Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Het Veteranen Platform behartigt de belangen van de veteranen en de aangesloten organisaties. Meer informatie op: www.veteranenplatform.nl/


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


spotlight VERENIGING


Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon telt momenteel zo’n 110 leden maar acht zich tevens vertegenwoordiger van de ruim 7500 militairen die met het bataljon (en opvolgende eenheden) in de periode 1992–1997 uitge- zonden zijn naar het voormalig Joegoslavië.


Bestaat sinds ... 1 januari 2012.


Bijzonder … Het Transportbataljon was een volledig zelfstandig opererende eenheid en dat is terug te zien in het ledenbestand: onze leden zijn niet alleen AAT’ers (nu bevoorrading en transport) maar ook genisten, genezeriken, admi- nistrateurs etc. Bij ons is iedereen, ongeacht wapen/dienstvak of krijgsmachtonderdeel welkom.


Jaarlijkse hoogtepunt ... Het defilé op Veteranendag. Door het sterk groeiend aantal deelnemers wordt dit een steeds indrukwekkender gezicht.


Te herkennen aan ... De zwarte polo met op de rug het gele bataljonsembleem met de leus: NIL NOBIS ABSURDUM (niets is ons te dol).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76