search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Interview


13


cohesie werd afgedwongen door de ‘toen voor iedereen waarneembare en voelbare dreiging van de Sovjet-Unie’. Het is de huidige Amerikaanse president die de samenhang van de NAVO nu onder druk zet. Trump zaait met zijn uitspraken twijfel over de veiligheidsgarantie van de VS aan Europa. ‘Er is reden voor grote zorg’, verzucht De Hoop Scheffer. ‘Er zit een president die ad hoc twittert en besluiten op intuïtie neemt, terwijl verstandige adviseurs als minister van Defensie Jim Mattis, die ik als secre- taris-generaal goed leerde kennen, inmiddels allemaal zijn ontslagen of teruggetreden.’ Toch denkt hij dat de NAVO de crisis zal doorstaan. Mede omdat de Verenigde Staten het zich als mondiale macht niet kunnen per- mitteren zich uit de wereld terug te trekken. De Hoop Scheffer: ‘Die terug- trekkende beweging hebben ze na de Eerste Wereldoorlog ook gemaakt en daarvoor is later met Pearl Harbor en op de stranden van Normandië een hoge prijs betaald.’


Solidair met Amerika Volgens De Kruif ziet president Trump als het gaat om de NAVO-partners een cruciaal moreel feit over het hoofd. ‘Toen ik het ISAF-bevel voerde over operaties in Zuid-Afghanistan verloren wij 282 mensen. Daaronder waren 104 Amerikanen, maar de meerderheid bestond uit Britten, Canadezen, Roemenen, Denen, mili- tairen uit de Baltische staten en ook Nederlanders. Ze kwamen uit landen die door hun deelname aan de missie en de geleden verliezen een vergaande solidariteit toonden met Amerika. Dat mag niet worden vergeten.’


In de maatschappij is het respect voor de krijgsmacht toegenomen


Trump heeft volgens De Kruif en De Hoop Scheffer nadrukkelijk wél een punt als het gaat over de te lage Europese defensie-inspanning. De kritiek op die te geringe bijdrage klinkt al veel langer vanuit Amerika en leeft daar in brede kring. De Hoop Scheffer: ‘Er zit bovendien een buitengewoon gevaarlijke kant aan die te lage Europese inspanning, want naarmate je met conventionele militaire middelen minder in staat bent een vuist te maken, verlaag je de atoomdrempel, dat wil zeggen, het moment waarop nucleaire wapens moeten worden ingezet.


Morele dilemma’s Na de Koude Oorlog brak voor de NAVO een periode aan van verre missies en optredens. De grote ISAF- missie in Afghanistan is daarvan bij uitstek het voorbeeld. Nederland nam er volop aan deel, in Uruzgan en elders. Maar de missie leidde ook tot politiek en maatschappelijk debat. De Hoop Scheffer: ‘Er was lange tijd in ons land een mistige discussie of het nu een opbouw- of een vechtmissie was. Maar het was natuurlijk beide. Er werd nadrukkelijk óók gevochten. Die werkelijkheid werd mij als secreta- ris-generaal iedere ochtend meer dan duidelijk als het lijstje met gesneuvelde ISAF-militairen binnenkwam, dat maakte diepe indruk.’ Er speelden ook morele vraagstukken, want hoe zit het met westerse waarden in een land waar krijgsheren de gewoonte hebben jongens te misbruiken en waar vrouwen worden onderdrukt?


De Kruif: ‘Er gebeurden zeker heel slechte dingen. Daar probeer je wat tegen te doen. Je probeert in ieder geval een positieve invloed uit te oefenen.’


Nabuurschap ‘Daarnaast moet je oog hebben voor de goede kanten van het land en niet alleen kijken met een westerse blik. Zo is er dankzij de stammenstructuur veel onderlinge hulp, zeg maar een superieure vorm van nabuurschap.’ Een grote vraag blijft of het optreden in Afghanistan zin heeft gehad. Voor De Hoop Scheffer is het antwoord duidelijk: ‘Ik kijk terug op een NAVO-operatie die zowel in politiek als militair opzicht misschien niet hét verschil, maar wel verschil


Jaap de Hoop OV Scheffer


ER


Jaap de Hoop Scheffer is aan de Universiteit Leiden hoogle- raar International Relations and Diplomatic Practice. Hij werd voor deze post gevraagd van- wege zijn grote praktijkervaring als minister van Buitenlandse Zaken in de eerste twee kabi- netten-Balkenende en als se- cretaris-generaal van de NAVO van 2004 tot 2009. Naast zijn professoraat is De Hoop Schef- fer onder meer voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die recent nog een rapport uitbracht over de toegenomen dreiging van nucleaire wapens.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76