search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ik heb ...


27


‘Het was een pittige tijd in Angola. Na jaren van onafhankelijkheidsstrijd en een burgeroorlog waren er afspraken gemaakt over ontwapening. De VN was er om toe te zien op de demobilisatie van beide legers (MPLA en UNITA), de afvoer van wapens en voor wekelijkse tellingen van manschappen. Neutraliteit daarin stond voorop. Ik maakte deel uit van de United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM II). Op een dag was ik met enkele anderen in ons kamp in de stad Lubango. Door de afwezigheid van onze regionale commandant voerde ik het woord. Een kleine vrachtauto met een westerse priester en zijn lokale Angolese medewerker meldde zich op een gegeven moment: “We zijn in gevaar, kunnen we hier asiel krijgen?” Een vraag die ons overviel. We konden eventueel wel de priester opnemen, maar niet allebei. Als we de Angolese medewerker asiel zouden verlenen, wekten we de schijn dat de VN niet meer neutraal was. Dat heb ik ze uitgelegd. De priester besloot om zijn Angolese medewerker niet in de steek te laten en samen ver- trokken ze weer. Ze hadden ons kamp amper verlaten of ze werden door een groep mannen vermoord. Dat heeft me zeer geraakt. Uiteraard heb ik me later afgevraagd of ik spijt had van mijn beslissing. Maar hoe kun je spijt hebben van iets wat je niet echt in de hand hebt? Ik was onwetend over wat er daarna zou gebeuren. In die situatie probeerde ik een rationeel mens te zijn en te denken in oplossingen, maar natuurlijk speelt emotie ook altijd een belangrijke factor in je besluiten.’


John Janssen (65)


Voor ik er erg in had, werden ze beiden


vermoord


MISSIE ANGOLA 1992


FUNCTIE United Nations Military Observer en later Electoral Observer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76