search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Berichten uit Doorn 57


Zorgverlening versterken


Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) heeft in 2019 de focus op het versterken van de zorgverlening. Dat doen we door intensief samen te werken. De ketenpartners van het LZV nemen een kijkje bij elkaar in de keuken. Doordat zij beter weten wat er bij andere partners speelt, kunnen zij veteranen beter helpen. En sluit de hulpverlening van de verschillende partners beter op elkaar aan. Er zijn verschillende bewezen effectieve behandelmethoden waar veteranen nu nog niet van kunnen profiteren, omdat er onvoldoende afstemming is tussen behandelingen, de persoon en zijn of haar context. Hoofddoel is genezen waar mogelijk, zodat de veteraan in zijn ogen weer een goed en zinvol leven heeft. Dat is voor iedereen anders. De ene veteraan vindt het belangrijk om weer aan het werk te kunnen, terwijl iemand anders juist eerst wil kijken naar het functioneren binnen het gezin. De keten biedt de veteraan mogelijkheden om op basis van behoefte op of af te schalen tussen de zorglijnen (nuldelijns, eerste- en tweedelijns) en nazorg.


3 vragen aan ...


Jeoffrey van Woensel


1 Wat doe je? Sinds maart 2015 werk ik als militair historicus bij het Kennis- en onderzoekscentrum (KOC). Daarvoor heb ik veertien jaar bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie gewerkt. Ik houd mij vooral bezig met de Interviewcollectie Nederlandse Veteranen. Daarnaast schrijf ik teksten voor de website en werk mee aan boeken.


VERHALEN GEZOCHT!


Verhalen over morele dilemma’s


Het Veteraneninstituut is op zoek naar veteranen die voor een lastige keuze hebben gestaan tijdens hun missie. Een keuze waarin morele waarden met elkaar botsten en de ene waarde ten koste ging van de andere. Stuur uw verhaal naar webmaster@veteraneninstituut. nl. Samen kijken we hoe we uw verhaal mee kunnen nemen in de communicatie over ons jaarthema morele dilemma’s.


2 Hoe is het om te doen? Voorheen bestudeerde ik vooral geschreven bronnen over militaire geschiedenis. Nu kom ik ook in aanraking met de mensen die het allemaal zelf hebben meege- maakt. Dat geeft mijn werk een extra dimensie die ik bijzonder waardeer.


3 Hoe help je veteranen? Veteranen roepen soms dat anderen geen idee hebben wat ze hebben meegemaakt. Door hun verhalen voor anderen toeganke- lijk te maken, hoop ik mijn steentje bij te dragen aan meer begrip en erkenning.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76