search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
35


5x


Deelname aan een vredesmissie kan net zo goed leiden tot (psychische)


1


gezondheidsklachten als deelname aan een gewapend conflict, maar is veel


vaker een verrijkende ervaring waarop veteranen positief terugkijken.


De overgang naar de burgermaat- 2


schappij kan lastig zijn en een slechte landing in de samenleving kan klachten verergeren. Niet iedereen zoekt hulp


en daarom moeten uitvoerders van het veteranenbeleid hun uiterste best doen om de hulpzoekdrempel te verlagen.


Het eerste beeld dat Defensie schetst van een missie is vaak bepalend en moet de werkelijkheid geen geweld aandoen. Anders hebben zowel de


3


organisatie als de veteranen hier nog jaren last van.


Het optreden tussen en voor de bevol- king in een uitzendgebied vraagt om


4


een grondige voorbereiding op culturele aspecten. Alcoholgebruik komt bij-


voorbeeld de geloofwaardigheid van militairen zeker niet ten goede als de bevolking vooral uit moslims bestaat.


De behoefte aan erkenning en waar- dering verjaart niet. Het is goed en


5


belangrijk om geregeld waardering te uiten voor onze (Libanon)veteranen.


Dit komt ook doordat het veteranenge- voel vaak pas met de jaren komt.


lessen uit Libanon


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76