search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ooggetuige 49


Karateman in hart en nieren Jan de Bruin vormde tijdens zijn uitzendingen altijd karate- klasjes. Ook in Cambodja. Over die missie heeft hij nog nachtmerries. ‘Ik heb nog nooit zoveel skeletten en schedels gezien.’


Tekst Anne Salomons Fotografi e Milan Vermeulen


‘Alles op het gebied van karate heb ik aan Jon Bluming te danken’, vertelt marineman Jan de Bruin. ‘Hij was mijn vriend, mijn leraar en een soort vader voor me.’ De schok was groot toen Bluming december 2018 overleed. ‘Bij zijn uitvaart waren er mariniers die de Last Post speelden en veteranen van de Vereniging Oud Korea Strijders. Een Koreaveteraan in een rolstoel moest en zou Bluming staande groeten. Heel indrukwekkend.’ Als jong ventje had De Bruin kennisge- maakt met de allround karatesport zoals Bluming die in de jaren zestig in Nederland introduceerde. Hij was meteen verkocht en ging op les. Als snel werd Bluming zijn leermeester. Tijdens zijn uitzendingen (voormalig Joegoslavië, de Golfoorlog, Cambodja) bleef hij volhardend trainen, soms op de gekste plekken. En altijd was er wel een groepje militairen dat zich bij hem aansloot, of het nu op het deinende dek van een schip was of in het hete zand van de woestijn bij Dubai. Het karateklasje ging altijd door.


R


Golfoorlog ‘Het kon op het schip wel vijftig graden worden’, vertelt De Bruin. ‘Dan stonden wij op het dek te trainen. De dokter heeft dat op gegeven moment verboden. Het was te gevaarlijk in die hitte.’ Groot gevaar heeft De Bruin tijdens zijn missie in de Golf in 1990–1991 niet ondervonden. ‘Het was wel spannend.’ Hij zat als machinist op het luchtverdedigingsfregat Hr.Ms. Jacob van Heemskerck dat samen met het standaardfregat Hr.Ms. Philips van Almonde en het bevoorradingsschip Hr.Ms. Zuiderkruis twee Nederlandse fregatten afloste. ‘Wij beschermden de Amerikaanse vliegdek- en slagschepen in de Golf. Ons fregat was uitgerust met de zogenoemde goalkeeper, een magnifiek wapen dat raketten kon onderscheppen.’


Pikkedonker overdag ‘Op een gegeven moment hoorden we op iedere tv aan boord de toespraak van president Bush. Operatie Desert Shield was Desert Storm geworden. “We will not fail.” Ik dacht, nu is het menens. Meteen daarna werd er vanaf de slagschepen richting kust geschoten met kanonnen met munitie met het gewicht van een Volkswagen Kever. Een hels kabaal. Ik moest in die tijd ook vaak oorlogswacht lopen met een gasmasker op. Maar gevaarlijk? Ach. Er waren wel veel mijnen in zee. Een keer zagen we iets dreigends onze kant op komen. Pas op het laatste moment zagen we dat het een koelkast was. Daar is


OV Jan de Bruin ER


Jan de Bruin (62) was machinist bij de marine en chef Technische Dienst in Cambodja (Cambo III).Tij- dens zijn onderoffi ciersopleiding in Amsterdam gaf hij karateles op Kat- tenburg en ook tijdens zijn missies in de Golf (1990–1991) en Cambodja (1993) vormde hij karateklasjes. Tot 2008, toen hij als sergeant-majoor met FLO ging, was hij budo-instruc- teur bij de mariniers in Doorn. In 1982 werd hij Nederlands kampioen karate. En in 2007 bondstrainer van het Nederlands team. Ook leidde hij wereldkampioenen op in de kyokushinstijl, een full contact karatevorm die door Jon Bluming vanuit Japan in 1961 in Nederland is geïntroduceerd. De Bruin is nu, na het overlijden van Bluming, zijn opvolger. Hij is eigenaar van ka- rateschool Tsunami, met meer dan 250 leerlingen. De naam van zijn school is hem door zijn karatevader Bluming gegeven.


even de mitrailleur opgezet. Wat ik me vooral herinner is dat het overdag soms pikkedonker was vanwege alle brandende oliepijpen en olievaten die op bevel van Saddam Hussein in zee werden gegooid.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76