search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Historische missie 53


SEP 1964


Officieel einde


Nadat Saoedi-Arabië en Egypte weigerden de missie verder te fi nancieren, werd deze in september 1964 beëindigd. In totaal hadden tien Nederlanders aan UNYOM deelgenomen; negen offi cieren van de mariniers en een majoor van de Koninklijke Landmacht. De laatste keerde op 12 september 1964 terug. In 1970 kwam er pas offi cieel een einde aan deze burgeroorlog. Er zouden er nog vele volgen. In 1990 werden Noord- en Zuid-Jemen verenigd in de Arabische Republiek Jemen.


DEC 2018


A Wapenstilstand PR


2016


Sinds 2015 woedt er weer een burgeroorlog in Jemen, waarbij Saoedi-Arabië een coalitie leidt die de soennitische overheid steunt. Iran helpt de sjiitische Houthi- rebellen. Half december 2018 werd in Stockholm een wapenstilstand afgesproken voor havenstad Hodeida, zodat hulpgoederen de uitgehongerde bevolking weer kunnen bereiken. Een team van VN-waarnemers, tot afgelopen 29 januari onder leiding van de Nederlandse generaal b.d. Patrick Cammaert, controleert of de strij- dende partijen zich aan de wapen- stilstand houden. Daarnaast helpt het bij de overdracht van de macht aan plaatselijke bestuurders.


INTERVIEW JAN CHARMES (84) LUITENANT-KOLONEL DER MARINIERS B.D.


‘Als 28-jarige kapitein bracht ik vier maanden in Jemen door. We hadden geen idee hoelang de missie zou duren, het werd telkens verlengd. Eerst was ik ingekwartierd in de hoofdstad Sanaa, in het paleis van de verdreven imam, in een fraai gebouw. De lokale bevolking was vriendelijk. Maar we moesten voorzichtig zijn, want ze konden zo een mes in je rug steken, werd verteld. Ik heb ook een tijd bij Uqd gezeten in de woestijn. Heet! We controleerden of Saoedi-Arabië wapens binnenbracht. Met buitenlandse collega’s patrouilleerden we ongewapend in jeeps. Van de smokkel hebben we nooit iets gemerkt, evenmin van de oorlogshandelingen. De strijdende partijen zagen er hetzelfde uit. Afhankelijk van het


Jan Charmes, tweede van rechts.


gebied waar je zat, wist je met wie je van doen had. In de bergen bij de royalisten ontmoette ik Amerikaanse en Zwitserse huurlingen. Mijn gids Adnan, die zich ”mijn Arabische broer” noemde, ving op dat ze ons om zeep wilden helpen. Dat was spannend. Gelukkig vertrokken ze zonder ons iets aan te doen.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76