search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Morele dilemma’s


15


column MARCO KROON


voor ogen’


‘Altijd het grotere plaatje


I


Iedere leider moet eerst leren dienen. Ik was vereerd toen koningin Beatrix tijdens de plechtigheid van de Militaire Willems-Orde mijn woorden herhaalde. Want dat is exact waar ik heilig in geloof. Het is voor mij eenvoudig: bevel is bevel. Dat is de kracht van het leger. Toen ik startte en getraind werd door het Korps Mariniers leerde ik het echte dienen. Ik heb daar nooit moeite mee gehad, dat me verteld werd wat ik moest doen. Ik ben altijd op mijn plek geweest in het leger. Tien missies en nooit heb ik getwijfeld. Voor koning en vaderland, daar draait het voor mij om. Het dienen is mooi, maar op een gegeven moment maak je ongemerkt een ontwikkeling door en is een leidingge- vende rol passender. Maar ook dan blijft een bevel een bevel. Tijdens mijn tien missies heb ik zoveel leed gezien. De eerste keer was ik twintig jaar en was ik ontdaan van alle ellende die ik zag bij de Iraakse bevolking. Ze hadden honger, waren bang voor wat hen te wachten stond. Daar lagen voor mij de dilemma’s: zou ik ze mijn eigen eten geven, niet wetende wanneer ik opnieuw bevoor- raad zou worden? Kon ik families ach- terlaten terwijl ik wist dat het gevaar nog op de loer lag? Ook later, waren er uiterst moeilijke keuzes. Kies je als mens of als militair met een mandaat en missie? Dus ... ingrijpen toen die


moslimman in elkaar werd geslagen door een tegenstander? Ook al zegt de VN dat dat niet mag? Het zijn juist deze morele dillema’s die het ons werk lastig kunnen maken. Ik heb al vroeg in mijn carrière besloten dat ik mezelf geen slacht- offer laat worden van andermans daden. Mijn werk is nooit voor niets. Als ik maar een minuut een lach op het gezicht van een kind kan krijgen, is de missie voor mij al de moeite waard. Ik heb me ontzettend bezwaard gevoeld toen koningin Beatrix haar hand op mijn schouder legde om me tot ridder te slaan. Wat in 2007 in Afghanistan gebeurd was, had ik tot dan als een groot geheim met me mee moeten dragen. Een enorm dilemma. Kan of mag ik deze grote eer wel accepteren zonder dat alles bekend was? Maar ik kon geen kant op. Strategisch werk betekent dat het totale plaatje centraal staat. En juist daarom moet men soms van een regel afwijken omdat je – met het grotere einddoel voor ogen – dan het hoger belang dient. Maar dat betekent ook dat je bereid bent om de klappen op te vangen. Dat ben ik altijd geweest. Mijn eigen belang is ondergeschikt. Er is een gebied waarin je opereert en de grens is altijd het staatsbelang. Dat is altijd mijn motto geweest.


Het jaarthema 2019 van het Veteraneninstituut is morele dilemma’s. Dit keer belicht majoor Marco Kroon, drager Militaire Willems-Orde, het thema.


Een deel van de opbrengsten van zijn boek Kroongetuige komt ten goede aan Stichting H.E.A.R.T. Deze stichting ondersteunt nabestaanden van gesneuvelde of zwaargewond geraakte Nederlandse militairen, agenten, brandweermannen en alle geüniformeerde hulpverleners in dienst van de overheid. Kroon is initiatiefnemer en druk bezig om deze stichting, nu nog in de kinderschoenen, naamsbekendheid te geven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76