search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
22


NAVO-bondgenoten aan het werk.


aan een ad-hoccoalitie is de groep staten die al een aantal jaren in Syrië en Irak tegen terreurorganisatie Islamitische Staat vecht. Het initiatief kwam vooral van de coalitiestaten zelf, maar werd wel gedekt door verschillen- de Veiligheidsraadresoluties. Daar komt nog bij dat de Iraakse regering uit zelf- verdediging een verzoek om bijstand deed. Volkenrechtelijk gezien zit je dan redelijk stevig in het zadel. Om het trouwens allemaal nog ingewikkelder te maken: in mei 2017 trad ook de NAVO toe tot deze ad-hoccoalitie, hoewel dat vooral een symbolische stap was.


Regionale organisaties? Bezwaren zijn er ook, het zal niet ver- bazen. Om te beginnen is helemaal niet duidelijk wat precies de defi nitie van een regionale organisatie is. Het betref- fende hoofdstuk in het VN-Handvest blijft hier vaag over. Opzettelijk, om fl exibel te kunnen zijn. Veel niet-Wes- terse landen vinden echter dat vooral de NAVO helemaal niet onder dit hoofdstuk valt. Zij beschouwen de


NAVO vooral als een defensief militair bondgenootschap in dienst van de VS. Niet-Westerse landen hebben er met name een hekel aan dat de NAVO regel- matig de VN-legitimatie ‘misbruikt’ als het zo uitkomt. Dit terwijl de NAVO zélf geen uitsluitsel wil geven of ze nu wel of niet een regionale organisatie is conform het VN-Handvest. Erkent de NAVO het eerste, dan moet het bond- genootschap verantwoording afl eggen aan de VN over zijn operaties. Daar heeft de NAVO – als de machtigste alli- antie ter wereld – helemaal geen zin in.


Springkussengedrag Critici beschuldigen de NAVO dan van springkussengedrag: ‘Hopping in or out of the UN Charter.’ Zoals tijdens de Libië-crisis van 2011. Die zette vooral veel kwaad bloed bij Veiligheidsraadleden Rusland en China. Tegen alle beloftes in zorgde de NAVO namelijk voor een regime change in Libië, onder andere door het konvooi van de vluchtende dictator Muammar Khadaffi te bombarderen. Lokale opstandelingen maakten het karwei af door hem standrechtelijk te executeren. Moskou en Beijing waren woedend. Zij


moeten niets hebben van vergaande inbreuken op de soevereiniteit van staten. Het steekt veel VN-lidstaten ook dat de Amerikanen regelmatig ergens gewapenderhand interveniëren en vervolgens de hulp van bondgenoten en VN-missies inroepen om de kastanjes uit het vuur te halen. Nota bene onder verwijzing naar resoluties van de Veiligheidsraad. Denk aan Afghanistan (vanaf 2001) en Irak (vanaf 2003). Ook met de EU als uitvoerder van VN-gelegitimeerde missies hebben veel niet-Westerse landen problemen. Aan de andere kant heeft de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zich nadrukkelijk aangemeld als regionale organisatie die VN-taken wil uitvoeren. Enkele Afrikaanse organisaties zijn welwillend, maar het ontbreekt nog aan kennis, geld en middelen. De Aziatische organisatie ASEAN is juist weer erg voorzichtig en wil zich eigenlijk nergens in mengen. Een gemêleerd gezelschap dus.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76