search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ontstaan NAVO 17


trad. Tot een feitelijk militair optreden in NAVO-verband in the war on terror kwam het overigens niet, alhoewel de NAVO-operatie ISAF wel verband hield.


Door de krachten te bundelen zou de NAVO zich


kunnen weren tegen eventuele agressie van de Sovjet Unie.


Uitgaven Voormalige ‘vijanden’ uit het Warschaupact, waaronder Polen, Hongarije en Roemenië, en de voor- malige Sovjetstaten Estland, Letland en Litouwen, zijn inmiddels ook aange- sloten. Oekraïne en Georgië staan op de nominatie. Deze ontwikkeling lijkt de toenadering tussen Oost- en West- Europa te bestendigen, maar wrang genoeg nemen de spanningen tussen de NAVO en Rusland mede daardoor juist weer toe. Sinds Rusland zich in 2014 de Krim heeft toegeëigend, is de stabiliteit en veiligheid van de hele re- gio nog meer in het geding en daar wil de NAVO zich tegen wapenen. Daar zijn enorme uitgaven mee gemoeid en dus riep president Trump tijdens de NAVO- top van juli vorig jaar zijn bondgenoten op om zich aan de afspraak te houden om minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Slechts vier voldoen aan die norm, met Amerika 3,17 procent als onbetwiste koploper. Nederland blijft met 1,3 procent steken in de onderste regionen. Uiterlijk in 2024, bij het vol- gende jubileum van de NAVO, moeten alle bondgenoten aan de tweeprocents- norm voldoen.


De NAVO-landen. Links Noord-Amerika en Europa rechts. (Beeld: Dreamstime.com)


snelling. Eerst sloot hij met president Reagan een overeenkomst om het aantal kernwapens te verminderen en eind jaren tachtig trok hij zijn handen af van de communistische regimes in Oost-Europa. Toen, na de val van de Berlijnse muur in 1989, het doek viel voor de Sovjet-Unie en de 17 staten daarvan in 1991 onafhankelijk werden, kwam er een einde aan het Warschaupact.


Vredesmissies Hoewel de Russische dreiging nu was weggevallen, zijn nut en noodzaak van de NAVO nooit fundamenteel ter discussie gesteld. De prioriteit werd


in de jaren negentig verlegd naar andere doelen, zoals het bevorderen van stabiliteit en het waarborgen van vrede en veiligheid. En daar had het bondgenootschap zijn handen meer dan vol aan, zoals vredesmissies in onder andere Bosnië en in 1999 zelfs een militaire interventie tegen Servië in Kosovo. Op 11 september 2001 voerde Al Qaida terreuraanvallen uit op de Verenigde Staten met duizenden doden tot gevolg. De NAVO verklaarde hierop artikel 5 van toepassing, waardoor de aanslagen beschouwd werden als een oorlogsverklaring aan het gehele NAVO-bondgenootschap. Dit is de enige keer dat artikel 5 in werking


Investeren Minister Bijleveld onderschrijft de urgentie om de defensie-uitgaven te verhogen, maar realiseert zich tegelij- kertijd dat er nog een lange weg te gaan is. ‘We bungelen nu onderaan het lijstje’, zei ze schuldbewust tijdens een NAVO- bijeenkomst in oktober. ‘Er zijn dus nieuwe, forse stappen nodig’. Als eerste stap heeft het kabinet in december het nationaal plan voor de NAVO vastge- steld. ‘Met dit plan laat het kabinet zien de huidige dreigingen serieus te nemen. Het kabinet spreekt de intentie uit om meer te investeren in defensie, want Nederland wil een betrouwbaar bond- genoot blijven.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76